Meester
Advocaten

Afdwingbaarheid crediteurenakkoord in zicht?!

Vanwege de coronacrisis groeit de vraag bij ondernemers onder welke omstandigheden een crediteurenakkoord kan worden afgedwongen. Daarbij moet er onderscheid worden gemaakt tussen een buitengerechtelijk crediteurenakkoord en een gerechtelijk crediteurenakkoord. Bij dit laatste dient te worden gedacht aan faillissement, surseance van betaling en de WSNP.

Buitengerechtelijk crediteurenakkoord

Ondernemers die in financiële nood zitten kunnen hun schuldeisers aanbieden om een bepaald percentage van de vordering te voldoen tegen finale kwijting. In beginsel staat het de schuldenaar geheel vrij om de inhoud van een crediteurenakkoord vast te stellen. Wel wordt vaak een hoger percentage aangeboden aan preferente schuldeisers zoals de Belastingdienst. Het staat schuldeisers in beginsel vrij om het aanbod al dan niet te accepteren. Het is niet verplicht om aan een dergelijk crediteurenakkoord de voorwaarden te verbinden dat alle (of een bepaald percentage van de) schuldeisers instemt.

Uitzondering: soms is een buitengerechtelijke crediteurenakkoord toch afdwingbaar

Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen kan medewerking van een crediteur aan een buitengerechtelijk crediteurenakkoord worden afgedwongen. Zo kunnen bijvoorbeeld bijzondere omstandigheden spelen zoals een situatie waarin nagenoeg alle schuldeisers akkoord zijn, het voldoende zeker is dat een eventueel faillissement weinig zal uitkeren en veel werknemers op straat komen te staan.

Invloed corona op dwangakkoord

Er is op dit moment nog geen gepubliceerde jurisprudentie bekend waaruit volgt dat in de onderhavige corona tijd er eerder een buitengerechtelijk crediteurenakkoord verplicht kan worden opgelegd als enkele schuldeisers niet instemmen. Wel zullen rechtbanken naar verwachting worden overspoeld met een golf van wanbetaling.

Daarnaast is het mogelijk dat onder invloed van corona een reeds aanhangig wetsvoorstel met betrekking tot de invoering van een onderhands dwangakkoord ter voorkoming van faillissement versneld wordt ingevoerd.

Wetsvoorstel WHOA

Door de Tweede Kamer is op 3 juni jl. het Wetsvoorstel Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) aangenomen. Dit wetsvoorstel regelt in de Faillissementswet dat de rechtbank een crediteurenakkoord tussen een onderneming en zijn schuldeisers kan goedkeuren (homologeren). Het wetsvoorstel is op dit moment nog niet van kracht.

Met dit wetsvoorstel krijgen ondernemingen die vanwege een te zware schuldenlast failliet dreigen te gaan, maar wel beschikken over activiteiten die nog wel levensvatbaar zijn, weer perspectief.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *