Algemene Voorwaarden

DISCLAIMER MEESTER ADVOCATEN

Hoewel over algemene voorwaarden al veel geschreven is, blijken zij in de praktijk toch vaak vragen op te roepen. We hopen iets van de onduidelijkheid weg te kunnen nemen.

Wat zijn algemene voorwaarden en de voordelen ervan?
De wet omschrijft algemene voorwaarden als “een of meer bedingen die zijn opgesteld teneinde in een aantal overeenkomsten te worden opgenomen, met uitzondering van bedingen die de kern van de prestaties aangeven”.

Dat klinkt hoogdravend, maar het komt erop neer dat algemene voorwaarden een reeks contractuele bedingen zijn, die de kern van de overeenkomst aanvullen. Concreet: de kern van de overeenkomst in het geval van een bezoek aan een horecagelegenheid is dat de uitbater drankjes schenkt of gerechten serveert en de gast daarvoor betaalt. Daarnaast zal de uitbater bijvoorbeeld aansprakelijkheid voor ontvreemding van jassen of tassen uit de garderobe willen uitsluiten. De kern van de overeenkomst zal niet steeds gelijk zijn – niet elke gast bestelt immers hetzelfde –, maar de wil om, bijvoorbeeld, aansprakelijkheid te beperken zal wel keer op keer opgeld doen. Om die reden worden vaak algemene voorwaarden gehanteerd, waarin op voorhand wordt vastgelegd wat de rechten en verplichtingen zijn van de gebruiker, de partij die de voorwaarden hanteert, en zijn wederpartij. Aldus is voor alle partijen duidelijk hoe de verhoudingen liggen en is het niet nodig om bij iedere overeenkomst te onderhandelen over de contractuele voorwaarden.

In de algemene voorwaarden kunnen allerlei zaken geregeld worden, zoals beperking van aansprakelijkheid, betalingstermijnen, garanties, een geschillenregeling (de rechter, arbitrage of bindend advies) en een regeling inzake overmacht.

Toepasselijkheid
Het grote struikelblok bij de hantering van algemene voorwaarden blijkt vaak de toepasselijkheid te zijn. De wet is namelijk streng waar het de vraag betreft of algemene voorwaarden wel deel zijn gaan uitmaken van de overeenkomst.

De wet bepaalt dat de andere partij een redelijke mogelijkheid moet worden geboden om kennis te nemen van de algemene voorwaarden. Het bieden van die ‘redelijke mogelijkheid’ kan op verschillende manieren plaatsvinden, en wel door de algemene voorwaarden:

  1. aan de andere partij ter hand te stellen;
  2. op voorhand aan de andere partij toe te sturen;
  3. integraal op te nemen op de website van het bedrijf met de mogelijkheid deze te downloaden en/of af te drukken onder uitdrukkelijke vermelding daarvan;
  4. af te drukken op de achterzijde van een offerte of (concept)overeenkomst.


In het laatste geval zal op de voorzijde van het stuk vermeld moeten worden dat op de overeenkomst algemene voorwaarden van toepassing zijn en dat deze op de achterzijde zijn afgedrukt.

De algemene voorwaarden moeten, om deel uit te gaan maken van de overeenkomst, voor of tijdens het aangaan van de overeenkomst aan de andere partij kenbaar worden gemaakt. Vermelding op de factuur is daarom onvoldoende: wanneer er moet worden betaald, is de overeenkomst immers al tot stand gekomen.

Neem vandaag nog contact met ons op