Meester
Advocaten

All-in uurloon in de horeca

In principe verbiedt Europese regelgeving het hanteren van een all-in uurloon met betrekking tot vakantiedagen omdat een werknemer daadwerkelijk vakantie moet kunnen opnemen. Het Hof van Justitie heeft echter wel een opening geboden voor nationale rechters. Wanneer – kort gezegd- vakantiedagen op transparante en begrijpelijke wijze in de vorm van uitkeringen over het jaar worden uitbetaald samen met het loon voor de verrichte arbeid, is er geen strijd met wet en regelgeving. Deze uitzondering geldt alleen voor werknemers met een laag gemiddelde arbeidsomvang. Kortweg, werknemers met een oproepcontract, die niet structureel worden ingezet. En dat zien we vaak in de horeca.

Alhoewel de CAO een normale vakantieregeling voorschrijft, zijn het soms werknemers zélf die behoefte hebben aan een all-in salaris. Je zou in dat geval als werkgever kunnen besluiten een all-in salaris te betalen, maar houdt in ieder geval rekening met het volgende:

1)    vermeldt in de arbeidsovereenkomst dat dit de wens van werknemer is;

2)    vermeldt duidelijk in de arbeidsovereenkomst dat de vakantiedagen en / of vakantieuren in het salaris zijn inbegrepen;

3)    het moet voor een werknemer inzichtelijk zijn welk deel van het loon betrekking heeft op het vakantiegeld en de vakantiedagen. Laat dan ook op de loonstroken de loonwaarde zien die gepaard gaat met vakantiegeld en vakantiedagen;

4)    Houdt een administratie bij van de opgenomen vakantiedagen van de werknemers (sowieso), maar zeker van die werknemers met een all-in uurloon;

5)    Zorg er voor dat deze werknemers wel ook daadwerkelijk op vakantie gaan (de wetgever hecht – terecht – in hoge mate aan de zogeheten recuperatiefunctie van vakantie. Het is goed voor lijf en leden om er per jaar een aantal weken tussen uit te zijn.

Voor meer informatie kunt u contact met een van onze specialisten opnemen.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *