Meester
Advocaten

Amsterdam centrum beperkt handhaving mengformules

engformules (horeca in winkels) zijn inmiddels niet meer weg te denken uit het centrum van Amsterdam. Al sinds 2006 bestaat er de mogelijkheid voor winkels om in de binnenstad een klein gedeelte van de ruimte voor horeca in te richten. Sinds enige tijd zijn daarvoor beleidsregels van toepassing.

Regelmatig worden deze beleidsregels overtreden. Bijvoorbeeld doordat een te groot deel van het vloeroppervlakte van de winkel (meer dan 20% dan wel meer dan 20 m²) voor horeca wordt gebruikt, de geplaatste tafels en stoelen zijn geplaatst aan de voorgevel van het pand en/of dat er teveel sprake is van horeca-uitstraling.

Tot op heden heeft stadsdeel Centrum verschillende malen handhavend opgetreden tegen mengformules. Bijvoorbeeld omdat sprake was van overtreding van de beleidsregels en/of het bestemmingplan. Vaak ging aan een dergelijke handhaving eerst een schriftelijk verzoek vooraf (bijvoorbeeld vanuit buurtbewoners of omliggende horecabedrijven, al dan niet gesteund door Koninklijk Horeca Nederland).

Ook zijn handhavingsacties bekend tegen mengformules bij integrale (gebieds)controles.

In het concept Handhavings-Uitvoeringsplan (HUP) Stadsdeel Centrum 2017, waarover op 24 januari 2017 tijdens de vergadering AB-Centrum zal worden besloten, staat vermeld dat in 2017 niet zomaar handhavend wordt opgetreden tegen mengformules. In het hoofdstuk “Wat handhaven we niet?” staat bij mengformules vermeld dat alleen wordt opgetreden bij excessieve situaties, bij klachten en in de straten waar integrale controles worden gehouden.

Hiermee lijkt stadsdeel Centrum een nieuwe handhavingslijn te volgen, waarbij er een duidelijk onderscheid komt tussen overtredingen waartegen een klacht is ingediend en de gevallen waarin een klacht ontbreekt.

Het is begrijpelijk dat er onvoldoende capaciteit is om alle mogelijke overtredingen binnen stadsdeel Centrum te handhaven en dat daarbij keuzes moeten worden gemaakt. Als het concept Handhavings-Uitvoeringsplan Stadsdeel Centrum (HUP) ongewijzigd wordt ingevoerd, zal dit in ieder geval in de praktijk ertoe kunnen leiden dat de invloed van klagers (en in dit geval met name: reguliere omliggende horecabedrijven), maar wellicht ook van belangenorganisaties wordt vergroot.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *