Meester
Advocaten

Amsterdam: nieuw conceptbeleid handhaving overtredingen muziekgeluid horeca

De gemeente Amsterdam heeft een nieuw (concept)handhavingsbeleid met betrekking tot overtreding van geluidsvoorschriften door horecabedrijven kenbaar gemaakt. Dit nieuwe beleid is van toepassing op horecabedrijven in de gehele stad.

Tot op heden vielen overtredingen van geluidsvoorschriften in de gemeente Amsterdam (nog) niet onder de bestaande “Stappenplannen Handhaving”. Reeds enkele jaren geleden werd een wijziging van het handhavingsbeleid op dit punt wel al aangekondigd.

Het stappenplan Handhaving (formeel genaamd: Handhavingsstrategie Horeca 2013) kende reeds een systematiek waarin op basis van de zwaarte van een overtreding een bestuurlijke maatregel wordt opgelegd, volgens het principe three strikes, you’re out. Daarbij geldt dat in principe bij overtredingen als eerste stap een bestuurlijke waarschuwing wordt gegeven. Indien er een jaar verstrijkt zonder dat er een opvolgende overtreding heeft plaatsgevonden, begint de ondernemer weer met een schone lei. In de (concept)handhavingsstrategie voor muziekgeluid wordt aangesloten bij de uitgangspunten van die systematiek. In plaats van drie stappen worden er in totaal vijf stappen geformuleerd, voordat intrekking van de vergunning voor onbepaalde tijd aan de orde is.

Ook overtredingen van zogenaamde “maatwerkvoorschriften” vallen onder het nieuwe handhavingsbeleid. Een voorbeeld: stel dat er in het verleden een maatwerkvoorschrift aan een horeca-inrichting is opgelegd (zoals bijvoorbeeld het verplicht gesloten houden van ramen en deuren indien muziek binnen de inrichting wordt geproduceerd). Bij dit horecabedrijf staat vervolgens een raam of een deur open, terwijl er muziek ten gehore wordt gebracht (en deze op 10 meter afstand hoorbaar is). Een dergelijke overtreding zal voortaan worden meegenomen in het kader van het stappenplan en bij vijf herhaalde overtredingen (stappen) zal in beginsel de vergunning voor onbepaalde tijd worden ingetrokken. Zelfs, zo lijkt het, indien daarbij geen sprake is geweest van een overtreding van een geluidsnorm op de omliggende woningen (meetpunten).

Daarnaast zegt de gemeente Amsterdam inmiddels verder te hebben nagedacht over de geluidsnormen die voor horecabedrijven in voormalige horecaconcentratiegebieden gelden. Sinds jaar en dag werd de toegestane geluidsnorm in dergelijke gebieden met 5 dB(A) verhoogd (en konden deze horecabedrijven aanspraak maken op het zogenaamde overgangsrecht). De gemeente Amsterdam lijkt nu op dit standpunt terug te komen in een brief van het college aan de gemeenteraad d.d. 21 maart 2017.

Via www.amsterdam.nl/horeca is er voor eenieder de mogelijkheid om in de periode tussen 24 maart en 5 mei 2017 een inspraakreactie te geven op deze concepthandhavingsstrategie.

Amsterdamse horecaondernemers doen er verstandig aan om de eigen akoestische situatie voorafgaand aan de inwerkingtreding van het nieuwe handhavingsbeleid goed in kaart te brengen en eventuele aanvullende maatregelen te treffen. Zowel technisch-akoestisch advies als een juridische analyse is daarbij van groot belang.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *