Meester
Advocaten

Amsterdam: beleidsregels VIP-tafels in de horeca

Onlangs heeft de gemeente Amsterdam nadere regels voor de exploitatie van horecabedrijven met betrekking tot VIP-tafels gepubliceerd.

De Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Amsterdam biedt de mogelijkheid tot het stellen van nadere regels in het belang van de openbare orde, het woon- en leefklimaat, de veiligheid, de zedelijkheid of de gezondheid.

Concrete aanleiding zou volgens de gemeente Amsterdam zijn:

 • De (gewelds)incidenten die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden rondom VIP-tafels, waarbij o.a. flessen drank als wapen zijn gebruikt;
 • De grote hoeveelheid flessen (sterke) drank die over het algemeen beschikbaar is aan VIP-tafels, waarmee criminelen “showen”;
 • De aantrekkingskracht die VIP-tafels hebben op personen met criminele antecedenten en de bijkomende risico’s voor de openbare orde en veiligheid hiervan zoals bijvoorbeeld (excessief) geweld, rekrutering van jonge criminelen en witwassen.

Dat de problemen rond VIP-tafels zich met name voordoen met commerciële feesten met kaartverkoop in clubs of bij dansgelegenheden.

Wanneer VIP-tafels worden aangeboden dient de horecaexploitant -kort samengevat- onder meer de volgende maatregelen te treffen:

 1. De exploitant houdt de verkoop van VIP-tafels te allen tijde in eigen hand;
 2. Bij de toegang tot het horecabedrijf worden gasten gevisiteerd door gecertificeerde beveiligingsbeambten;
 3. Van alle VIP-gasten dient te worden voorgesteld dat zij de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt;
 4. Het VIP-gedeelte dient afdoende in beeld te worden gebracht door middel van camera’s;
 5. Rekeningen van en behorende bij de VIP-tafel mogen niet contant te worden betaald;
 6. Flessen alcoholhoudende drank dienen in het gehele horecabedrag giraal te worden voldaan;
 7. VIP-gasten mogen geen voorkeursbehandeling krijgen in het kader van veiligheidsmaatregelen.

Daarnaast is er een verplichting opgenomen dat de exploitant van het horecabedrijf dat VIP-tafels aanbiedt hiervan een melding moet doen bij de gemeente en hierover een passage moet opnemen in zijn veiligheidsplan.

Er is sprake van een ‘’VIP-tafel’’ indien deze is geplaatst bij een horecabedrijf dat hoofdzakelijk in gebruik is of bestemd is voor het bieden van dansgelegenheid waarbij één of meer van de volgende elementen een rol spelen:

 1. De tafel en/of zitgelegenheid wordt aangeboden tegen betaling van een tarief of tegen voorwaarden die afwijken van het reguliere toegangstarief of de reguliere voorwaarden;
 2. Er worden extra services aangeboden (zoals snelle entree, toegang tot een afgeschermd gedeelte van de zitgelegenheid, speciale bediening, etc.);
 3. Een bepaalde hoeveelheid (sterke) drank wordt aangeboden als onderdeel van de prijs van de tafel.

De nieuwe regels treden in werking per 1 januari 2019.

Wat betekent dit voor de praktijk?

 • Er kan een discussie ontstaan over de vraag of een bepaald soort horecabedrijven onder deze regeling valt. Immers zijn deze regels van toepassing op clubs, maar bijvoorbeeld niet op cafés;
 • Veel promotors zullen lopende contracten met clubs hebben waarvan onderdeel uitmaakt de verkoop van VIP-kaarten. Amsterdamse clubs doen er verstandig aan om te analyseren of zij contractueel per 1 januari a.s. onder deze verplichting uit kunnen komen;
 • Er dient te worden gerealiseerd dat de aanwezigheid van VIP-tafels volgens deze regels met zich mee zou brengen dat de aankoop van een fles alcoholhoudende drank niet cash mag worden afgerekend. Mogelijk dient het bedrijfsproces hierop te worden aangepast.
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *