Bouwrecht

In welke gevallen is het nodig om een advocaat in bouwrecht in te schakelen?

Bij het realiseren van een bouwwerk kunnen zich tal van problemen voordoen. Deze problemen kunnen bestuursrechtelijk maar ook privaatrechtelijk van aard zijn.

  1. Ten eerste valt te denken aan problemen in het kader van vergunningverlening. Meer informatie over de omgevingsvergunning voor het bouwen.
  2. Vervolgens is in het bouwrecht de (nieuwe) Wet op de ruimtelijke ordening van groot belang. Meer informatie over de Wet op de ruimtelijke ordening.
  3. Verder worden regelmatig problemen ondervonden in het kader van aanneming. Bijvoorbeeld welke voorwaarden van toepassing zijn. Of de vraag hoe dient te worden omgegaan met meer of minder werk. Daarbij komt het regelmatig voor dat dergelijke vragen in een arbitrageprocedure dienen te worden beslecht.

General Manager – Hotel Pulitzer: “Deskundig advies en een hoge mate van professionaliteit; Daar is waar Meester Advocaten voor staat. Succesvolle resultaten worden geboekt doordat alle medewerkers beschikken over ‘het oog voor detail’ en met name de prettige en efficiënte samenwerking was voor ons heel fijn”.

Onze specialisten op dit onderwerp:

 

Advocaat bouwrecht Amsterdam: verstandig maar niet verplicht

Bij bestuursrechtelijke kwesties in het kader van het bouwrecht is het niet verplicht om een advocaat in te schakelen. Wel is het vaak verstandig. Bij civielrechtelijke kwesties is het soms verplicht een advocaat in bouwrecht in te schakelen. Dat geldt overigens niet voor arbitrageprocedures. Ook in dergelijke gevallen is het meestal verstandig om toch een advocaat in bouwrecht in te schakelen.

Advies bouwvergunning en procedures

Het komt ook regelmatig voor dat een advocaat uitsluitend ‘op de achtergrond’ adviseert over bouwrecht zonder dat de overige betrokkenen daarvan op de hoogte worden gesteld. Bijvoorbeeld door een bouwproject in Amsterdam te begeleiden en de nodige aanwijzingen te geven over het op een juiste wijze volgen van de geldende procedures (en bijvoorbeeld de vraag wat te zeggen op bouwvergaderingen, het al dan niet accepteren van een oplevering, wat te doen bij een bezwaar op een bouwvergunning etc.).

Ervaring met bouwrecht (bouw & overheid)

Meester Advocaten in Amsterdam beschikt over meerdere advocaten en juristen die ervaring hebben met zowel het civiele als het bestuursrechtelijke deel van het bouwrecht. In een aantal gevallen hebben de advocaten en juristen ervaring opgedaan binnen de bouwwereld en de gemeentelijke overheid.

Rechtsgebieden

 

• Ruimtelijk bestuursrecht
• Bouwrecht
• Milieurrecht

Relevante Links

Wij werk(t)en ook voor:

Neem vandaag nog contact met ons op