Milieurecht

 

Zowel de overheid, het bedrijfsleven als particulieren komen vaak in aanraking met het milieurecht. Omwonenden zijn het bijvoorbeeld niet eens met het verlenen van een vergunning voor een naastgelegen meubelspuiterij, discotheek, LPG station of fabriek. Ondernemers voeren vaak een lange strijd om uiteindelijk een milieuvergunning (omgevingsvergunning milieu) te verkrijgen of juist die van de concurrent tegen te houden.

 

Binnen het milieurecht houdt Meester Advocaten zich bezig met het aanvragen en de eventuele weigering van diverse milieuvergunningen, maar ook met diverse meldingen en voorschriften op grond van Algemene maatregelen van Bestuur. Speerpunten liggen hierbij op milieuproblemen van het bedrijfsleven en het verkrijgen van milieuvergunningen, alsmede de handhaving binnen het milieurecht. 

Aangezien het milieurecht zeer breed is en ons kantoor haar cliënten op hoogwaardig niveau wil bijstaan kunt u bij ons niet terecht met de volgende problemen:

  • Waterverontreiniging
  • Bodemverontreiniging/sanering

Onze specialisten op dit onderwerp:

Praktijkvoorbeelden:

  • Het bijstaan van een projectontwikkelaar en vuurwerkimporteur bij het realiseren van de grootste nieuwe opslagplaats van consumentenvuurwerk na de ramp in Enschede. Deze is gerealiseerd in het midden van het land;
  • Het bijstaan van een projectontwikkelaar en vuurwerkimporteur bij het realiseren van de grootste nieuwe opslagplaats van consumentenvuurwerk na de ramp in Enschede. Deze is gerealiseerd in het midden van het land;
  • Het bijstaan van de vergunninghouder van de opslag van explosieven ten behoeve van de offshore industrie. Ondanks diverse handhavingprocedures en procedures gericht op de beëindiging van een milieuvergunning dan wel wijziging daarvan, zijn alle gerechtelijke procedures gewonnen. De opslag duurt voort;
  • Het begeleiden van diverse horecaondernemers in procedures waarin “nadere eisen” worden opgelegd op grond van de AmvB Horeca, Sport- en Recreatieinrichtingen zoals bijvoorbeeld ten aanzien van het verplicht gesloten houden van ramen en deuren en het aanbrengen van een geluidsbegrenzer;
  • Advisering over het per 1 januari 2008 in werking getreden Activiteitenbesluit;
  • Het juridisch beoordelen van geluidsrapportages.

Wabo

Deze regelgeving zal per 1 januari 2024 wijzigen door de invoering van de Omgevingswet.

Advocaat milieurecht

Het is niet verplicht om in het milieurecht een advocaat in te schakelen. Wel is het vaak verstandig. Het komt ook regelmatig voor dat een advocaat uitsluitend ‘op de achtergrond’ adviseert over milieurecht zonder dat de overige betrokkenen daarvan op de hoogte worden gesteld. Meester Advocaten beschikt over meerdere advocaten en juristen die ervaring hebben met het milieurecht. In sommige gevallen heeft de advocaat ervaring opgedaan binnen de (gemeentelijke) overheid.

Rechtsgebieden

 

• Ruimtelijk bestuursrecht
• Bouwrecht
• Milieurrecht

Relevante Links

Neem vandaag nog contact met ons op