Meester
Advocaten

Amsterdam: handhaving aangescherpt

Amsterdam: aanscherping handhaving openbare ruimte horeca en coffeeshops.

 

Vandaag, 20 april 2023, is in de Raadscommissie Algemene Zaken van de gemeente Amsterdam het actieplan handhaving openbare ruimte 2023 besproken. Naar verwachting zal dit plan volgens de huidige versie worden uitgevoerd.

In het Actieplan wordt specifiek aandacht gevraagd voor overlast van horeca en coffeeshops binnen de gehele stad.

Onder meer wordt overwogen dat horecaoverlast een breed begrip is en vele verschijningsvormen kent. Binnen dit thema richt de gemeente Amsterdam zich met name op overlast in de openbare ruimte, veroorzaakt door gedrag van bezoekers van horecazaken en coffeeshops. Dit betreft bijvoorbeeld luidruchtige bezoekers die naar huis of naar een ander café willen gaan, wildplassen en overlast van groepen rokende en drinkende bezoekers nabij woningen.

Recent heeft de gemeente Amsterdam reeds diverse vacatures uitgezet voor extra handhavers.

Het Actieplan Handhaving introduceert (nog) geen nieuw stappenplan voor overtredingen. Daarvoor wordt vooralsnog teruggevallen op het huidige handhavingsbeleid (Handhavingsstrategie horeca en slijterijen) en het stappenplan 2004 coffeeshops.

De afdeling Toezicht en Handhaving Openbare Orde (THOR) neemt deel aan een projectgroep onder aansturing van de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) van de stadsdelen om de aanbevelingen van een onderzoeksrapport over horeca toezicht nader vorm te geven.

Opmerkelijk is dat enerzijds handhaving op het gebied van overlast van bezoekers wordt aangescherpt, maar anderzijds het volstrekt niet duidelijk is waar de verantwoordelijkheid van de (horeca)ondernemer eindigt. Ons inziens had het op de weg van de gemeente gelegen om eerst hieromtrent meer duidelijkheid c.q. een duidelijk criterium te verstrekken en pas daarna (extra) handhavend op te treden.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *