Meester
Advocaten

Amsterdam: evenementenvergunning

Gemeente Amsterdam heeft nog steeds moeite met het op tijd verlenen van evenementenvergoedingen.

 

Op 20 april jl. werd in de raadscommissie Algemene Zaken van de gemeente Amsterdam de vergunningverlening voor evenementen besproken. De gemeente Amsterdam kampt al jaren met problemen bij het op tijd verlenen van evenementenvergunningen. Burgemeester Halsema bespreekt in haar brief aan de gemeenteraad enkele oplossingsrichtingen die ingezet kunnen worden.[1]

 

AT5 concludeerde naar aanleiding van een steekproef onder beeldbepalende festivals dat de publicatie van vergunningen in sommige gevallen pas maanden na afloop van het evenement plaatsvond. De gemeente heeft daarop aangegeven dat dit ‘door corona, personeelstekorten en enorme hoeveelheden vergunningen’ wordt veroorzaakt. [2] Echter heeft Stichting Crisislab in 2019 al een evaluatieonderzoek naar de uitvoerbaarheid van het stedelijk evenementenbeleid van de gemeente Amsterdam gepubliceerd. Uit dit onderzoek bleek toen dat van de vergunningen die in 2018 en 2019 zijn verleend 73,3% te laat, en bijna 10% zelfs ná het plaatsvinden van het evenement verleend zijn.[3] Zowel bij organisatoren, als bij omwonenden leidt dit tot grote frustratie.

 

Enerzijds blijven organisatoren voor een onnodige lange tijd in onzekerheid zitten of hun evenement uiteindelijk wel door kan gaan. Regelmatig kunnen bezwaren van omwonenden vlak voordat het evenement daadwerkelijk plaatsvindt, gegrond verklaard worden, waardoor het evenement terstond niet door kan gaan. Dit kan tot een enorme financiële strop leiden.

 

Anderzijds krijgen omwonenden niet voldoende (of regelmatig zelfs geen) mogelijkheid om in bezwaar te gaan wanneer een vergunning te laat verleend wordt. Zo is de vergunning voor Awakenings in 2022 een paar dagen voor het evenement gepubliceerd, bezwaar maken heeft dan geen zin meer.

 

Zelfs in gevallen waarin de vergunning wel op tijd verleend wordt, kunnen omwonenden en organisatoren rekenen op weinig zekerheid. Indien iemand het niet eens is met de beslissing op bezwaar, dan is men toegewezen op een voorlopige voorziening. Ondanks de inzet die de afgelopen jaren door de rechtspraak is gedaan om vonnissen vaker op tijd plaats te laten vinden, is onlangs wederom in het nieuws gekomen dat het niet meer lukt om op tijd en goed te vonnissen.[4]

 

Herhaaldelijk geeft ook de rechtbank Amsterdam te kennen dat er, vanwege onderbezetting, geen mogelijkheid bestaat om een zitting in voorlopige voorziening op korte termijn in te plannen. De rechtbank hanteert daarbij sinds kort ook een zwaarder criterium ten aanzien van het vereiste “spoedeisend belang”.

 

Burgemeester Halsema heeft, zoals hierboven aangegeven, meerdere voorstellen gedaan om vergunningverlening voor evenementen soepeler te laten verlopen:

  1. Striktere eisen in het samenspel met de initiatiefnemer zijn nodig om tijdige vergunningverlening en publicatie én een kwalitatieve beoordeling van de aanvraag te realiseren;
  2. Stadsdelen helpen elkaar bij pieken in aanvragen voor evenementen, de stadsdelen gaan gezamenlijk meer sturen op capaciteit;
  3. De gemeente wil bewoners op een informele wijze in het vergunningsproces betrekken;
  4. Ook begint er een wervingscampagne om de capaciteit binnen de vergunningsafdelingen te vergroten;
  5. Tot slot worden digitale systemen aangepast om het vergunningsproces meer te ondersteunen zodat de publicatie van evenementenvergunning geautomatiseerd kan worden en kort na publicatie verleend kan worden.

Naar verwachting zal de burgemeester de gemeenteraad in het derde kwartaal van dit jaar inlichten over de voortgang van deze plannen.

 


[1] https://amsterdam.raadsinformatie.nl/vergadering/1101082

[2] https://www.at5.nl/artikelen/217784/evenementenvergunningen-puinhoop-soms-zelfs-na-afloop-gepubliceerd

[3] https://crisislab.nl/rapport-uitvoerbaarheid-evenementenbeleid-amsterdam/

[4] https://www.nrc.nl/nieuws/2023/01/08/de-rechter-ligt-er-wakker-van-het-lukt-niet-meer-om-op-tijd-en-goed-te-vonnissen-a4153613

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *