Meester
Advocaten

Amsterdam mag toeristische winkels in centrum weren

29 november 2023 heeft de Raad van State een uitspraak gedaan over het bestemmingsplan ‘Winkeldiversiteit Centrum 2’. Dit bestemmingsplan (vastgesteld op 22 december 2022) is een vervolg op het reeds eerder op 18 juli 2018 vastgestelde bestemmingsplan ‘Winkeldiversiteit Centrum’.

Met het bestemmingsplan ‘Winkeldiversiteit Centrum 2’ heeft de gemeenteraad van Amsterdam voor een aantal specifieke adressen in het centrum vastgelegd dat in de betreffende panden geen horeca en/of souvenirwinkel en/of minisupermarkt en/of andere toeristische winkels meer mogen worden uitgeoefend. Van deze specifieke adressen was vastgesteld dat deze gebruiksmogelijkheden ook niet meer werden uitgeoefend.

Niet verrassend, want min of meer in lijn met vaste jurisprudentie, heeft de Raad van State geoordeeld dat een gemeenteraad vanwege gewijzigde planologische inzichten en na afweging van alle betrokken belangen een andere bestemming met andere regels voor gronden kan vaststellen.

Volgens de Raad van State heeft de gemeenteraad bij het oorspronkelijke bestemmingsplan ‘Winkeldiversiteit Centrum’ al voldoende het ruimtelijke en algemene belang gemotiveerd voor het bevorderen van een divers winkelaanbod en het tegengaan van monocultuur. Het ‘wegbestemmen’ van specifieke panden die al (lang) niet meer in gebruik waren als souvenirwinkel, minisupermarkt, horeca of toeristische winkel past volgens de Raad van State binnen deze motivering. Ook dit past binnen de vaste jurisprudentie over ‘wegbestemmen’.

De Raad van State bevestigt en passant ook nog eens dat deze bestemmingsplanwijziging (net als het bestemmingsplan ‘Winkeldiversiteit Centrum’ voldoet aan de Europese Dienstenrichtlijn.

Overigens heeft de Raad van State voor een tweetal panden bepaald dat vanwege een nog lopende vergunningsaanvraag onvoldoende vaststaat dat dit gebruik daadwerkelijk definitief gestaakt was. Deze bestemming (als speelautomatenhal) mag om die reden (nog) niet worden verboden.

Al met al dus weinig nieuws onder de zon vanwege deze uitspraak. Maar uit de uitspraak kan door exploitanten en eigenaren van panden wel een belangrijke les worden getrokken: zorg dat deze panden zo optimaal mogelijk gebruikt worden en blijven en leg dit gebruik eventueel ook periodiek vast. Hiermee wordt voorkomen dat de gemeente Amsterdam op een onverdacht moment vaststelt dat een pand bijvoorbeeld niet meer als een souvenir- of toeristische winkel, minisupermarkt, eetwinkel, of horecabedrijf in gebruik is en dat het prompt op de ‘verboden lijst’ van een eventueel nieuw te nemen voorbereidingsbesluit (en vervolgens nieuw bestemmingsplan ‘Winkeldiversiteit Centrum 3’) komt te staan.

En dat de gemeente Amsterdam niet zal schromen om een dergelijke actie opnieuw te ondernemen blijkt wel uit het feit dat de vorige zoektocht naar gesloten bedrijven plaatsvond tijdens een lockdown in de COVID-19 periode. Een aantal exploitanten kon vervolgens nog net voorkomen dat hun van overheidswege gedwongen gesloten (horeca) zaken op de ‘verboden lijst’ van het bestemmingsplan ‘Winkeldiversiteit Centrum 2’ werden geplaatst. Alertheid blijft dus geboden.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *