Meester
Advocaten

Nieuw horecabeleid Amsterdam

De gemeente Amsterdam heeft het Concept Stedelijk beleidskader horeca en terrassen ter inzage gelegd. Tot en met 11 mei 2022 kunt u uw inspraakreactie geven op dit nieuwe beleidskader. Dit kan via de website van de gemeente Amsterdam. UPDATE: Inmiddels is de termijn verlengd tot 13 oktober 2022.

In het concept Beleidskader en in de bijlage worden belangrijke en omvangrijke wijzigingen voor de horeca in Amsterdam aangekondigd. De wijzigingen kunnen -in ieder geval op termijn- onder andere gevolgen hebben voor u als ondernemer ten aanzien van uw openingstijden, uw wijze van exploiteren en de omvang van uw terras. Maar ook voor pandeigenaren zou dit in de toekomst gevolgen kunnen hebben.

Hoewel er sprake is van een overgangstermijn worden alle horecapanden -dus ook uw onderneming- opnieuw beoordeeld. Deze beoordeling vindt onder andere plaats op basis van nieuwe horecacategorieindelingen. De huidige horecacategorie van uw pand zal dus gaan wijzigen. De huidige bestemmingsplannen worden vervangen door één omgevingsplan waarin zogenaamde gebiedstypologieën en horeca-ambitieplannen worden opgenomen. Per gebied wordt dan vastgesteld welke (nieuwe!) horecacategorie wordt toegestaan.

De huidige horecacategorie indeling (horeca 1: fastfood, horeca 2: club/zalenverhuur, horeca 3: café, horeca 4: restaurant/lunchroom, horeca 5: hotel, horeca 6: culturele horeca) zal geheel vervallen. In plaats daarvan zal de horeca in de volgende categorieën worden ingedeeld:

Knipsel2.PNG

Naast zelfstandige horeca zijn er ook andere vormen van horeca:

A. Culturele horeca
B. Additionele horeca
C. Additionele horeca bij winkels
D. Kiosken

Deze vormen van horeca krijgen hun eigen regeling en wijze van toetsen en vergunnen.

Knipsel.PNG

Daarbovenop moet voor alle(!) panden naast een exploitatievergunning ook een omgevingsvergunning worden aangevraagd. Deze exploitatievergunning is verbonden aan de ondernemer, de omgevingsvergunning aan het pand.

Deze omgevingsvergunning lijkt ook te gaan gelden voor het terras dat u heeft. Het is niet vanzelfsprekend dat u uw huidige terras weer in uw huidige vorm en omvang vergund zult gaan krijgen.

Dit en nog een groot aantal andere zaken is opgenomen in het Concept Stedelijk beleidskader horeca en terrassen. Het betreft nog een concept en het Beleidskader kan vanwege de inspraak nog wijzigen. Ook is nog onzeker op welk moment het Beleid daadwerkelijk van kracht gaat worden. Wat wel zeker is, is dat het voorgestelde nieuwe beleid grote gevolgen voor u als horecaondernemer kan hebben.

Ons advies is dan ook om het beleid zorgvuldig door te nemen en tijdig uw inspraakreactie te geven. Daarbij is het verstandig om per locatie een nadere analyse ter verrichten naar de mogelijke concrete gevolgen. Als u daarbij hulp nodig heeft kunt u uiteraard altijd contact zoeken met Meester Advocaten.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *