Meester
Advocaten

Franchise en vestigingsplaatsonderzoek (VPO)

Een belangrijk onderwerp in de franchisebranche is het vestigingsplaatsonderzoek (VPO). Een VPO is een grondige analyse van de locatie waar een franchiseonderneming zich zal vestigen. Het VPO bevat vaak een analyse/evaluatie van diverse factoren, zoals demografie, concurrentie, bereikbaarheid, en lokale regelgeving. Een VPO kan dan ook inzicht bieden in het zogenaamde marktpotentieel.

 

Belang VPO

Niet alleen een franchisegever die een nieuwe vestiging wil laten openen, zal behoefte hebben aan informatie over de vraag of zo’n nieuwe vestiging succesvol kan zijn, ook de potentiële franchisenemer zal willen weten of het haalbaar kan zijn om op een specifieke locatie een bedrijf te starten onder de aangeboden franchiseformule. Om die reden wordt vaak op voorhand een VPO uitgevoerd.

De franchisegever is overigens niet verplicht een rapport op te maken en dat aan de potentiële franchisenemer ter beschikking te stellen. Doet hij dat toch en blijkt het rapport ernstige fouten te bevatten, dan kan de franchisegever onder omstandigheden onrechtmatig handelen jegens de franchisenemer. Namelijk wanneer hij weet dat het rapport ernstige fouten bevat en hij de potentiële franchisenemer daarop niet attent maakt. Zorgvuldigheid bij het (laten) opstellen van een VPO is daarom geboden.

 

Geen verplichting omzetprognose

De Franchisewet verplicht de franchisegever niet tot het verstrekken van een omzetprognose. Dit is in lijn met vaste rechtspraak van de Hoge Raad (HR 25 januari 2002, ECLI:NL:HR:2002:AD7329 (Paalman/Lampenier)). Het staat de franchisegever uiteraard vrij om wel een omzetprognose te verstrekken, maar dit kan, gelet op bovenstaande, risico’s met zich meebrengen. Wel bestaat er een verplichting bij de franchisegever om historische financiële vestigingsplaatsgegevens te verstrekken voor zover deze redelijkerwijs beschikbaar zijn.

In het zogenoemde Albert Heijn-arrest heeft de Hoge Raad opnieuw bevestigd dat naar het huidig Nederlands recht geen algemene regel geldt dat een franchisegever een (toekomstige) franchisenemer moet inlichten omtrent de te verwachten omzet, of omtrent de winstverwachting (HR 21 september 2018, ECLI:NL:HR:2018:1696).

 

Deugdelijk VPO

Overigens, als een franchisegever een VPO verstrekt, moet dit wel een deugdelijk VPO zijn. Franchisegever kan immers onder omstandigheden onrechtmatig handelen wanneer er door zijn onzorgvuldigheid (ernstige) fouten in de prognoses terecht zijn gekomen waar hij de (kandidaat-) franchisenemer op had moeten wijzen. Overigens moet in dat verband de fouten wel in een causaal verband staan me de onzorgvuldigheid van de franchisegever. Dat ligt anders indien de prognose door een derde is vervaardigd. Alsdan mag de franchisegever in beginsel vertrouwen op de juistheid van de door de derde opgestelde prognose.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *