Meester
Advocaten

Het belang van een personeelshandboek

In de horeca wordt er niet altijd gebruik gemaakt van de mogelijkheid om belangrijke regelingen (uw eigen bedrijfsreglement) op te nemen in het personeelshandboek.

Waarom een personeelshandboek?

In een personeelshandboek kunnen tal van onderwerpen aan de orde komen die te gedetailleerd zijn om in de arbeidsovereenkomst zelf op te nemen, maar die wél belangrijk zijn. Bovendien kan in de loop der tijd de wens ontstaan om bepaalde regelingen te updaten. Dit is makkelijker bij regelingen die zijn opgenomen in het personeelshandboek dan een wijziging in de arbeidsovereenkomst aan te brengen.

De regels die in een personeelshandboek kunnen worden opgenomen zijn uiteraard per horecazaak verschillend. Het is maatwerk. De inhoud en de toon moet passen bij uw horecazaak, maar te denken valt aan onder meer:

• Een duidelijk ziekteprotocol/verzuimregels;

• Regels omtrent pauzes en overwerk (zie ook de horeca cao);

• Het vastleggen van bepaalde bedrijfsprocessen en daarbij aangeven welke handelingen niet zijn toegestaan (bijvoorbeeld: het niet aanslaan van een betaalde consumptie);

• Omgang met bedrijfsgevoelige informatie;

• Geweld, agressie, discriminatie en intimidatie (veiligheid op de werkvloer) en werkwijze vertrouwenspersoon;

• Social Media protocol;

• Internet- en telefoongebruik;

• Cameratoezicht;

• Uitleggen over diverse gemeentelijke regels zoals het gemeentelijke terrasbeleid en de gevolgen voor werkgever en werknemer van het niet naleven daarvan;

• Duidelijk sanctiesysteem;

• Representativiteit: aan welke kledingvoorschriften zijn werknemers gehouden;

• Etc.

Handhaven!

Indien de horecaondernemer een personeelshandboek heeft opgesteld, is het van belang deze te koppelen aan de (standaard) arbeidsovereenkomsten. Het handhaven van uw regels is met een aanwezig personeelshandboek ook gemakkelijker. Werknemers worden immers geacht op de hoogte te zijn aan welke regels zij zich moeten houden en welke sancties bij het niet naleven van deze regels hierop staan. Het is dus zeker zinvol een goed personeelshandboek op te stellen om op deze manier de regels in uw onderneming voor iedereen duidelijk te laten zijn.

Aanpassen of opstellen personeelshandboek

Indien u al een personeelshandboek heeft, is het raadzaam deze jaarlijks even te controleren of het geüpdatet kan worden. Desgewenst kunnen we samen met u uw personeelshandboek actualiseren, ook aan de hand van nieuwe arbeidswetgeving en uw ervaringen van het afgelopen jaar. Voor zover u in het geheel nog geen personeelshandboek heeft, is het goed er eentje op te stellen. Uiteraard kunnen wij dat ook voor u doen.

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande vragen hebben, aarzel dan niet om contact met ons kantoor op te nemen.

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *