Meester
Advocaten

Reductie van uw grootste kostenpost

De horecabranche zit op dit moment in de hoek waar de klappen vallen. Ondernemers hebben te maken met kostenstijgingen, personeelstekorten en het afbetalen van de coronaschulden.

Meester Advocaten attendeert ondernemers dan ook op de mogelijke kostenbesparing op een van hun grootste kostenposten: de huurprijs. Juist daar is mogelijk winst te behalen. Afhankelijk van de huurtermijn of van de laatste herzieningsdatum, kan deze namelijk aangepast worden aan de hand van de huurprijs van vergelijkbare bedrijfsruimtes in de omgeving. Daarbij wordt gekeken naar de huurprijzen die in de afgelopen vijf jaar zijn betaald.

 

Wat kunt u zelf doen?

In verband met de recente hoge indexeringen van de huurprijzen, kan het de moeite lonen de huidige huurprijs eens onder de loep te nemen en die te vergelijken met huurprijzen uit de omgeving. Door hantering van de hoge indexcijfers, lopen huren namelijk nogal eens uit de pas met de afgeleide markthuur. Wij merken dat steeds meer horecaondernemers interesse tonen in de procedure van een huurprijsherziening. De kosten van zo’n procedure, onzekerheid over de uitkomst en de relatie met de verhuurder doet ondernemers soms twijfelen, maar een huurder kan zelf al een eerste stap zetten, door de vierkantemeterprijzen te achterhalen bij (concu)collega-ondernemers.

In onderstaand schema rekenen we u voor welke invloed het heeft op de uitkomst als je de hoogste huurprijzen buiten het onderzoek/huurprijsrapport weet te houden:

 

Pand 1

€ 30K

Pand 2

€ 40K

Pand 3

€ 20K

Pand 4

€ 80K

Pand 5

€ 60K

Uitkomst

Neutraal

X

X

X

X

X

€ 46K

Laag

X

X

X

€ 30K

Hoog

X

X

X

€ 60K

Een juiste strategie kan in dit voorbeeld dus het verschil maken tussen een huurprijs van € 30K of € 60K per jaar. Een berekening die de moeite loont.

 

Procedure huurpijsherziening

Als uit eigen onderzoek blijkt dat de huidige huur te hoog is, is het raadzaam eerst in goed overleg met de verhuurder te spreken over een aanpassing en een ingangsdatum daarvan. Als dat tot niets leidt, gaat de procedure in werking. Dat vereist een investering in juridische kosten, maar die kan achteraf, bij een huurprijsaanpassing, voor een belangrijk deel op de verhuurder worden verhaald. In die procedure wordt het huurprijsonderzoek nog eens dunnetjes overgedaan door een onafhankelijke deskundige. Dat is een vrij specialistisch traject dat de nodige ondersteuning vereist. De rechter stelt uiteindelijk de nieuwe huurprijs vast, met als belangrijkste pijler dat rapport van de onafhankelijke deskundige. Los van de huurprijs kan de rechter ook gevraagd worden een indexeringsclausule aan te passen of juist toe te voegen. Voor meer informatie over het verloop van de procedure verwijzen wij u naar ons dossier hierover.

 

Brede oriëntatie

Een verlaging van de huur is het doel, maar we bevelen hierbij een bredere oriëntatie aan: hoe lang loopt de huurtermijn nog? Kan de huurherziening bepaalde acties van de verhuurder uitlokken, zoals een opzegging van de huur? Want dat de relatie met de verhuurder onder druk komt te staan met een herziening, is vaak een gegeven. Maar een verhuurder zal zich ook moeten realiseren dat horecaondernemers tegen grenzen aanlopen en de huur niet oneindig te indexeren is.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *