Ondernemingsrecht

Rechtsvorm bedrijf

Als (startende) ondernemer dient er een keuze te worden gemaakt uit verschillende rechtsvormen.

Om tot een juiste keuze te komen speelt ondermeer een rol of de ondernemer alleen een bedrijf gaat opzetten of samen met anderen, wat bij eventuele samenwerking door anderen wordt ingebracht. Daarnaast kunnen ook juridische en fiscale redenen van invloed zijn op de keuze van de rechtsvorm.

Bij het zoeken van de geschikte rechtsvorm kan het ook van belang zijn in hoeverre er een samenwerking bestaat tussen bijvoorbeeld horeca en culturele activiteiten, zoals de combinatie van een stichting en besloten vennootschap. Ook indien culturele activiteiten worden gesubsidieerd kan dit invloed hebben op de keuze van de rechtsvorm.

Indien het bedrijf niet in de vorm van een eenmanszaak wordt gedreven maar bijvoorbeeld in de vorm van een vennootschap onder firma (vof), commanditaire vennootschap (cv) of besloten vennootschap (B.V.) is van groot belang dat er goede schriftelijke afspraken worden gemaakt tussen de zakenpartners.

Schriftelijke afspraken

In de praktijk komt het erg vaak voor dat ondernemers weinig tijd besteden aan de inhoud van dergelijke contracten en heeft iemand nog wel een “standaardcontractje” liggen. Helaas zorgt dat in een later stadium vaak voor grote problemen.

Onze specialisten op dit onderwerp:

Bas Loijmans

Advocaat

Kim Aupers

Advocaat

Er vallen thans tal van situaties/risico’s te omschrijven waarover ten tijde van het starten van het bedrijf al moet worden nagedacht, zoals bijvoorbeeld:

  • Wat voor regeling wordt er opgenomen als de verschillende partijen in een later stadium ruzie krijgen? Wie kan op dat moment het bedrijf voortzetten en tegen welke vergoeding?
  • Wat gebeurt er als de zakenpartner lange tijd arbeidsongeschikt raakt?
  • Op welke wijze wordt de zakenpartner(s) toegestaan om ten tijde van de overeenkomst andere bedrijven op te zetten of daarin een belang te hebben?
  • Hoe gaat men om met toekomstige situaties waarin er sprake is van “staking van stemmen” (lees: 50% stemt ergens voor en 50% stemt ergens niet mee in).

Indien men kiest voor een B.V. ligt de situatie nog iets complexer, aangezien daarbij meestal zowel contractuele afspraken dienen te worden gemaakt tussen de aandeelhouders, alsmede tussen de aandeelhouders en het management (en wellicht ook tussen de managers/bestuurders). In veel gevallen wordt daarvoor ten minste een aandeelhoudersovereenkomst en een managementovereenkomst opgesteld.

Conflicten binnen het bedrijf

Helaas komt het vaak voor dat binnen een bedrijf een conflict ontstaat. Bijvoorbeeld doordat de ene partner vindt dat hij in de loop der tijd zich meer voor het bedrijf heeft ingespannen en een groter winstaandeel wenst te verkrijgen, maar bijvoorbeeld ook doordat een partner in de loop van de tijd is gaan handelen met tegenstrijdige belangen of zijn afspraken niet nakomt.

Op het moment dat er eenmaal sprake is van ruzie in de vennootschap, valt men pas op dat moment terug op de gesloten overeenkomsten en komt men vaak op dat moment tot de conclusie dat er geen goede regeling in het contract is opgenomen om het geschil op te lossen. De wijze waarop geschillen binnen vennootschappen kunnen worden opgelost verschilt per rechtsvorm en per situatie.

Advocaat ondernemingsrecht

In veel gevallen is het verstandig om bij een probleem op het gebied van ondernemingsrecht een advocaat in te schakelen. Het komt ook regelmatig voor dat een advocaat uitsluitend ‘op de achtergrond’ adviseert zonder dat de wederpartij daarvan op de hoogte wordt gesteld.

Meester Advocaten beschikt over meerdere advocaten en juristen die meerdere jaren ervaring hebben in het ondernemingsrecht. Meester Advocaten adviseert en procedeert in geschillen over ondernemingsrecht.

Praktijkvoorbeeld

Twee horecazakenpartners willen samen een horecabedrijf starten. Zij gaan een vennootschap onder firma (vof) aan. Na enige tijd blijkt dat de inspanning van de ene vennoot erg beperkt is. De andere vennoot werkt 70 uur per week. Er ontstaan fricties. De ene vennoot heeft het gevoel dat hij werkt voor het salaris van de ander en dat deze meer inspanning moet verrichten. Uiteindelijk heeft hij de wens om de andere vennoot uit te kopen. Echter strijden partijen nog jarenlang over de waarde van de goodwill. De advocaatkosten zijn daarbij uiteindelijk nog hoger dan de uiteindelijk verschuldigde goodwill.

In de vennootschapsakte die partijen in eerste instantie hadden getekend stond geen bepaling opgenomen over hoe te handelen als partijen uit elkaar zouden gaan, met name ten aanzien van de vraag op welke wijze de goodwill zou worden berekend indien partijen uit elkaar zouden gaan. Een groot deel van deze problemen had kunnen worden voorkomen door een goede bepaling in de vennootschapsakte op te nemen.

 

 

Praktijkvoorbeeld

Partijen gaan gezamenlijk een vennootschap onder firma aan. Na enige tijd blijkt dat de ene vennoot niet door de screening van de Wet Bibob komt omdat hij in de tussentijd onherroepelijk is veroordeeld voor een misdrijf. Op grond hiervan weigert de gemeente verdere horecavergunningen aan het bedrijf af te geven. Tevens stelt de gemeente dat er nu eenmaal crimineel verdiend geld in de onderneming aanwezig is en mag ook de andere vennoot op eigen naam het bedrijf niet voortzetten.

Vervolgens ontstaat een discussie tussen de beide vennoten over de wijze van afwikkeling en de schade wegens sluiting van het bedrijf. Een deel van deze problemen had kunnen worden voorkomen indien er een adequate regeling op dit punt in de vennootschapsakte zou zijn opgenomen.

Neem vandaag nog contact met ons op