Transitievergoeding

Werknemers kunnen aanspraak maken op een transitievergoeding als een arbeidsovereenkomst eindigt op initiatief van werkgever, tenzij de beëindiging het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer. 

Deze transitievergoeding wordt berekend vanaf de datum indiensttreding. Dit geldt voor zowel beëindiging door opzegging (UWV-route) als door ontbinding door de kantonrechter. Let wel, het geldt dus ook wanneer een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd op initiatief van werkgever niet wordt voortgezet. Werknemers bouwen vanaf dag één van hun dienstverband een transitievergoeding op. Deze vergoeding komt neer op circa een derde maandsalaris per gewerkt dienstjaar en bedraagt maximaal € 84.000,- (per januari 2021) of maximaal één jaarsalaris indien de werknemer per jaar meer verdiend. 

 

Billijke vergoeding

De werknemer kan onder omstandigheden aanspraak maken op een billijke vergoeding vanwege ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever. Dat kan een werknemer verzoeken bij zowel een ontbindingsprocedure bij de kantonrechter alswel nadat zijn arbeidsovereenkomst is opgezegd met toestemming van het UWV (in het geval de arbeidsovereenkomst is opgezegd in strijd met een opzegverbod of als hij van mening is dat de toestemming door het UWV ten onrechte is verleend). Hoewel in de jurisprudentie gezichtspunten zijn gegeven over de hoogte van de billijke vergoeding lopen de bedragen billijke vergoeding zeer uiteen. 

Onze specialisten op dit onderwerp:

Kim Aupers

Advocaat

Thema's

Gebiedsgerichte informatie Amsterdam

• Transitievergoeding
Indeplaatsstelling
Huurprijsverhoging, huurprijsverlaging bedrijfspand
Franchise wet

Relevante Links

Neem vandaag nog contact met ons op