Meester
Advocaten

GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG

Het zal u niet ontgaan zijn, naar aanleiding van de vermeende misstanden rond het programma ‘The Voice of Holland’ heerst er grote maatschappelijke verontwaardiging over het (seksueel) grensoverschrijdend gedrag dat jarenlang zou hebben kunnen plaatsvinden zonder dat leidinggevenden hier iets van wisten.

De strafrechtelijke kant (en de beantwoording ervan) laten we graag over aan de bevoegde instanties, maar een en ander roept wel de arbeidsrechtelijke vraag op hoe het is gesteld met dergelijke protocollen in uw onderneming? U hebt immers als werkgever de wettelijke plicht een veilige werkplek aan uw personeel te bieden.

Omdat de horeca een branche is waar doorgaans jonge(re) mensen op de vloer werken en een bedrijfsfeestje (nazit) eerder wekelijks dan jaarlijks plaatsvindt, is het inmiddels noodzakelijk hier over na te denken. Een schriftelijk protocol over ongewenst en of grensoverschrijdend gedrag is onmisbaar.

We adviseren daar in ieder geval de volgende punten in op te nemen:

  1. Zero tolerance ten aanzien van grensoverschrijdend en/ of ander ongewenst gedrag;
  2. Creëer een meldplicht voor structurele intieme relaties binnen of verband houdende met het werk, en wanneer dit contact betreft met een ondergeschikte of afhankelijke persoon, door de leidinggevende of degene van wie de persoon afhankelijk is;
  3. Wat personeel moet of kan doen indien zij te maken krijgen met grensoverschrijdend gedrag, en de mogelijkheid dat ze altijd een interne of externe vertrouwenspersoon kunnen benaderen (en hoe en waar en wanneer dan etc.);
  4. Bied personeel tot slot de mogelijkheid een klacht in te dienen, en hoe dat in zijn werk gaat;

Verder is het van belang om het onderwerp grensoverschrijdend en ongewenst gedrag een terugkerend onderwerp van gesprek te laten zijn. Het protocol is in zoverre ook een dynamisch document. Doe dit bijvoorbeeld via de nieuwsbrief, op een personeelsvergadering, bij werkbesprekingen of ter voorbereiding van een shift.

Het is belangrijk om actief personeel over dit onderwerp te benaderen, en dus niet al te zeer te vertrouwen op de voorhanden processen (‘loketten’) die daarvoor in het leven zijn geroepen. Sommige mensen hebben nu eenmaal een extra zetje nodig. Zorg er ook voor dat de (interne of externe) vertrouwenspersoon eenvoudig te bereiken is.

In verband met dat laatste wordt ook nog wel eens gebruik gemaakt van een anonieme enquête, om op die manier achter mogelijke misstanden te komen. Maar een dergelijke manier van uitvragen is natuurlijk wel aan regels gebonden, iemand kan natuurlijk niet op basis van een anoniem bericht de laan uit worden gestuurd.

Gelijk The Voice – en inmiddels ook bij Ajax – merken we op dat veel klanten denken zaken goed geregeld te hebben, maar waarbij dat in werkelijkheid tegen kan vallen.

Wij helpen u graag met het opstellen van dergelijke protocollen die passend zijn binnen uw organisatie, of de toetsing/actualisering ervan. Schroom niet contact met ons op te nemen. Voorkomen is – juist hier – beter dan genezen…

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *