Meester
Advocaten

Handhaving door gemeenten tegen gevelreclame lang niet altijd terecht

Gemeenten treden regelmatig handhavend op tegen gevelreclame van horecaondernemers. Een gemeente kan dan aan de horecaondernemer bijvoorbeeld een last onder dwangsom opleggen, als de gemeente van mening is dat een uithangbord zonder de benodigde vergunningen is geplaatst. De horecaondernemer verbeurt dan een dwangsom als hij het uithangbord niet binnen de door de gemeente gestelde termijn verwijdert.

Aangezien gevelreclame voor horecaondernemers in verband met de zichtbaarheid voor klanten vaak van groot belang is, kan het in zo’n geval de moeite waard zijn om te onderzoeken of de gemeente wel bevoegd was om tot handhaving over te gaan en eventueel op te komen tegen het besluit van de gemeente.

In de rechtspraak werd onlangs weer bevestigd dat een gemeente niet zonder meer mag handhaven en de bewijslast dat er geen sprake is van een overtreding bij de horecaondernemer mag leggen. Uitgangspunt is dat de gemeente de overtreding en de bevoegdheid tot handhaving aan moet tonen, vervolgens kan de horecaondernemer eventueel argumenten naar voren brengen waarom de gemeente niet in redelijkheid van zijn bevoegdheid tot handhaving gebruik mag maken.

Dat kan zijn als er bijvoorbeeld zicht is op legalisatie, omdat er alsnog een vergunning verleend kan worden of als handhaving onevenredig zou zijn. Zo zal de gemeente bijvoorbeeld moeten aantonen dat een reclamebord is aan te merken als een bouwwerk en er daarom een omgevingsvergunning voor bouwen noodzakelijk is en dat deze vergunning ontbreekt.

Per individueel geval zal de gemeente dan moeten onderbouwen waarom er in dat geval sprake is van een vergunningsplichtig bouwwerk en van een overtreding van een wettelijk voorschrift. Of als de horecagelegenheid is gevestigd in een rijksmonument en de gemeente van mening is dat het rijksmonument door het uithangbord ‘verstoord’ is zonder vergunning, dan zal de gemeente moeten aantonen dat het uithangbord aan de gevel is bevestigd na de datum tot aanwijzing van het pand tot rijksmonument.

Indien u onverhoopt te maken krijgt met een handhavingsbesluit van de gemeente, dan denken wij graag met u mee over de mogelijkheden.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *