Meester
Advocaten

Hoge Raad verbiedt rookruimten in de horeca; verschuiving van (vermeend) probleem?

verstande dat er in de wet de mogelijkheid was opgenomen om rookruimten te realiseren en in gebruik te nemen. Tegen deze wettelijke uitzondering is Clean Air Nederland (hierna CAN) in 2016 een procedure gestart. Waar de rechtbank Den Haag de vordering van CAN nog afwees, vond CAN vervolgens bij het gerechtshof in Den Haag wel gehoor.

In februari 2018 oordeelde het gerechtshof dat rookruimten niet waren toegestaan, tegen welk arrest de Staat der Nederlanden nadien in cassatie ging bij de Hoge Raad. Ons hoogste rechtscollege heeft vandaag uitspraak gedaan en het arrest van het Gerechtshof in stand gelaten. Dit betekent dus dat rookruimten in de horeca -per direct- niet meer zijn toegestaan.

De uitspraak van de Hoge Raad betekent ook een inbreuk op het Nationaal Preventieakkoord, waarin is afgesproken dat rookruimten pas met ingang van 1 juli 2022 worden verboden. Het ligt dan ook voor de hand dat de KHN zo spoedig mogelijk met staatssecretaris Blokhuis in gesprek gaat over de thans ontstane situatie, en blijkens de site van de KHN is er reeds een (vervolg)afspraak gemaakt.

Ondertussen is het voor de horecaondernemer uiteraard zaak om na te gaan welke nadelige gevolgen de uitspraak van de Hoge Raad voor zijn of haar individuele situatie kan hebben. Diegene die in het verleden een rookruimte heeft gerealiseerd, ziet in de eerste plaats de gedane investering thans in rook opvliegen. Maar daarnaast is het uiteraard de vraag hoe de NVWA zijn toezichthoudende- en handhavende taak nu zal gaan vervullen. In ieder geval heeft de KHN de NVWA opgeroepen om niet als een dolle te gaan handhaven en boetes op te leggen. Op dit moment bestaat er evenwel geen zekerheid dat de NVWA zal kiezen voor een “milde” aanpak.

Meester Advocaten voorziet dat de uitspraak van de Hoge Raad voor horecaondernemers ook verder in zoverre nadelig kan zijn dat het (vermeend) probleem van de rookruimten alleen maar wordt verplaatst. Het roken zal zich immers verplaatsen naar de openbare ruimte, hetgeen wellicht gevolgen zal hebben voor de openbare orde op straat en impact op de omgeving in de vorm van geluid en geur.

Zo bezien zou het neveneffect van de uitspraak van de Hoge Raad kunnen zijn dat er in de nabije toekomst ook eerder handhavingsgeschillen met de gemeente zullen ontstaan.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *