Meester
Advocaten

Let op de financiële situatie van de relatie of opdrachtgever

Ook horecaondernemers worden ermee geconfronteerd: de financiële situatie van een relatie of opdrachtgever. Soms is er al een vermoeden dat er mogelijk niet betaald gaat worden of de relatie/opdrachtgever zelfs failliet gaat. U kunt hierdoor natuurlijk ook worden overvallen. En dan, hoe komt u dan alsnog aan uw geld? Welke acties kunnen de kansen vergroten?

Wettelijke mogelijkheden ter bescherming van de crediteur

Als crediteur kunt u als horecaondernemer op verschillende manieren beschermen. Zo kan bij het leveren van producten vooraf een eigendomsvoorbehoud gemaakt worden. Als het gaat om levering van diensten, zoals catering, is het altijd verstandig een aanbetaling te verlangen. Bij signalen of twijfel is er zelfs niets op tegen om een groter bedrag of zelfs 100% aanbetaling te vragen, zelfs als Algemene Voorwaarden anders bepalen. In het kader van een verkoop van bijvoorbeeld een horecaonderneming of onroerend goed, is het gebruikelijk een bankgarantie of waarborgsom te vragen.

Maar wat zijn de mogelijkheden wanneer u als restauranteigenaar een bedrijf op rekening laat eten waarvan u vermoedt dat de rekening achteraf niet betaald zal worden?

Uniforme Voorwaarden Horeca

De Uniforme Voorwaarden Horeca Nederland zijn voorwaarden die in de horeca gelden en van toepassing zijn op de totstandkoming en de inhoud van alle horecaovereenkomsten. Zo is in deze Uniforme Voorwaarden Horeca ook een artikel opgenomen met verplichtingen van de gasten (het voldoen aan huisregels, etc.) en is een regeling voor annuleringen opgenomen.

Artikel 10 van de Uniforme Voorwaarden Horeca bepaalt dat een horecabedrijf te allen tijde een waarborgsom kan vragen ter hoogte van de reserveringswaarde (minus eventueel reeds verrichtte tussentijdse betalingen). Als horecaondernemer dient u alsdan de ontvangen waarborgsommen deugdelijk te administreren en deze waarborgsommen mogen uitsluitend dienen tot zekerheid voor de horecaonderneming en gelden uitdrukkelijk niet als (reeds gerealiseerde) omzet.

Relatie/opdrachtgever failliet en dan?

Bij een faillissement zijn in beginsel alle schuldeisers gelijk. Tenzij er sprake is van een zogenaamde preferente vordering welke bij faillissement bij voorrang wordt voldaan. Als de relatie/opdrachtgever failliet is, is het verstandig om u bij de curator te melden als schuldeiser om  uw vordering bekend te maken. Zorg dat uw administratie op orde is zodat u direct de bewijsstukken van uw vordering kan overleggen (overeenkomst, voorwaarden, facturen etc).

De curator zal in vrijwel alle gevallen verklaren dat concurrente vorderingen niet of slechts voor een zeer klein percentage kunnen worden voldaan. Daarmee kunt u in elk geval wel de door u vooruitbetaalde BTW van de factuur bij de Belastingdienst terugvorderen.

Tip: maak afspraken vóóraf!

Het is natuurlijk niet altijd mogelijk een faillissement te zien aankomen, maar er zijn vaak wel signalen; (i) relatie/opdrachtgever laat niets meer horen, betaling blijft uit; (ii) relatie/opdrachtgever komt plots met klachten op de proppen om onder haar betalingsverplichtingen uit te komen.

De tip is: maak vóóraf afspraken, vraag om een aanbetaling en/of (tussentijdse) deelbetaling of kom betaling van een waarborgsom overeen op basis van de Uniforme Voorwaarden Horeca. En wees op uw hoede als het “te mooi klinkt om waar te zijn”. Als een opdrachtgever van een cateringopdracht bijvoorbeeld zonder blikken of blozen alle denkbare opties of extra’s besteld, is het verstandig in dit enthousiasme een hogere aanbetaling af te spreken. Denk maar zo: liever geen opdracht dan een niet betalende opdracht!

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *