Rookverbod horeca

In Nederland geldt op veel plekken een rookverbod, zo ook in de horeca. Dit verbod geldt niet alleen voor de reguliere cafés en restaurants, maar ook voor sishalounges en coffeeshops. Let op: er mag ook geen rookruimte aanwezig zijn in een horecapand.

Het rookverbod geldt voor tabaksproducten (sigaretten, shag, sigaren etc) en ook voor vapes (e-sigaretten) met of zonder nicotine, pruim- en snuiftabak, vaporizes en andere producten die ook tabak bevatten zoals een waterpijp of een joint met tabak.

Buiten roken bij horeca is bij de meeste gemeente in Nederland nog wel toegestaan. Roken op een buitenterras is toegestaan als dit niet leidt tot rookoverlast binnen in het gebouw. Roken in de deuropening van een horecapand is niet toegestaan. 

Verder moet een buitenterras aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • het terras moet minstens aan 1 kant volledig open zijn;
  • de open kant mag niet zijn afgeschermd met plantenbakken of ander materiaal. De open kant mag ook niet aan een ander terras grenzen;
  • De open kant mag de bovenkant van het terras zijn, maar dan mag er dus geen luifel of parasol zijn.
Op een terras mag geen rookruimte staan.

Tenten worden eveneens niet gezien als een terras of als buitenruimte. Voor tenten op festivals geldt bij horecawerkzaamheden en optredens etc dan ook een rookverbod.

Vanaf 2025 geldt er ook een rookverbod op sportterreinen en in speeltuinen.

Dit alles is landelijke wet- en regelgeving. Horeca valt ook overigens onder de regels van de Tabakswet en de hierin opgenomen bepalingen met betrekking tot het (verbod op) aanbieden en verkopen van tabak etc. Gemeenten kunnen zelf de algemene verbodsregels voor roken -al naar gelang de plaatselijke omstandigheden- nog aanscherpen. Het is daarom belangrijk ook de plaatselijke regels hieromtrent goed te kennen.

De NVWA ziet toe op de naleving van het rookverbod.

Onze specialisten op dit onderwerp:

Thema's

• Rookverbod horeca
• Allergenenwetgeving horeca
• Geluidseisen/geluidsoverlast
• Algemene voorwaarden
• Brandveiligheid horeca
• Bestemmingsplan horeca
• (ver)bouwen hotel 
•  Evenementen 
• Bibob-procedure 
• Bouwbesluit (horeca)
• Handhavingsbeleid
• Afnameverplichting 
• Gevelreclame horeca 
• Terrasbeleid
•  Horecaverbouwing 
• Vergunningsprocedure 
• Dwangsomprocedure  
• Sluitingsprocedure
•  Horeca & privacy 
• Bezwaarschiftprocedure
• Mengformule 
• Fraude of diefstal door horecapersoneel 
• Gebiedsgerichte informatie

>> Bekijk alle thema’s

Relevante Links

Wij werk(t)en ook voor:

Neem vandaag nog contact met ons op