Meester
Advocaten

“Woningonttrekking onder de Huisvestigingswet”. Ook relevant voor de horeca

Op grond van de Huisvestingswet is het mogelijk dat gemeenten een Huisvestingsverordening opstellen waarin zij een deel van de woningvoorraad of de gehele woningvoorraad binnen de gemeente aanwijzen als vergunningplichtige woningen. Een dergelijke aanwijzing betekent dat het zonder vergunning van het college van burgemeester en wethouders niet mogelijk is om een bestaande woning samen te voegen, te onttrekken of om te zetten van zelfstandige naar onzelfstandige woonruimte.

Aan het verlenen van een dergelijke vergunning kan het college voorwaarden verbinden, bijvoorbeeld ten aanzien van het compenseren van de verloren gegane woonruimte door het creëren van nieuwe woonruimte (reële compensatie) of het voldoen van een bepaalde financiële bijdrage (financiële compensatie). Dergelijke bedragen kunnen aanzienlijk oplopen, zo wordt op grond van de huidige Huisvestigingsverordening in Amsterdam een richtlijn gehanteerd van een financiële compensatie tot 12% van de WOZ-waarde.

De nieuwe Huisvestingswet, zoals per 1 januari 2015 in werking getreden, verplicht gemeenten om per 1 juli 2015 dan wel 1 januari 2016 (afhankelijk van de vraag of de betreffende gemeente een WGR-gemeente is) een nieuwe Huisvestingsverordening te hebben opgesteld waarin de bepalingen van de nieuwe Huisvestingswet zijn verwerkt. Voor het aanvragen voor een dergelijke woningonttrekkingsvergunning is met name van belang dat op grond van artikel 21 van de nieuwe Huisvestingswet het samenvoegen of onttrekken van woningen ten behoeve van gebruik door de eigenaar niet langer woningonttrekkingsvergunningsplichtig is. Dit biedt woningeigenaren meer ruimte om hun woningen samen te voegen tot een grotere woning of om te zetten.

Tip:

  • Bij de wens woonruimte samen te voegen of te onttrekken, is het altijd raadzaam om na te gaan of dit wel of niet vergunningplichtig is op grond van de Huisvestingsverordening van de betreffende gemeente.
  • In het geval het gaat om het samenvoegen of onttrekken van eigen woonruimte voor eigen gebruik, is geen vergunning meer nodig op grond van de nieuwe Huisvestingwet.
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *