Meester
Advocaten

Kansspelautomaten in samengestelde inrichtingen blijft punt van discussie

Een vaak terugkerende discussie met de gemeente betreft de vraag in hoeverre sprake is van een “samengestelde inrichting” in de zin van de Wet op de kansspelen.

Deze vraag is met name relevant voor situaties waarin sprake is van twee naast elkaar te exploiteren horeca bedrijven (bijvoorbeeld een cafetaria en een café) waarbij niet ter discussie staat dat in de ene ruimte geen kansspelautomaten mogen worden geplaatst, maar er wel een aanvraag wordt gedaan voor de plaatsing in de andere ruimte.

Over de vraag aan welke eisen en dergelijke “samengestelde inrichting” moet voldoen om kansspelautomaten te mogen plaatsen lopen de meningen uiteen.

Wel is duidelijk dat er altijd sprake moet zijn van:

  1. Een vergunning op grond van de Drank- en horecawet;
  2. Een op zichzelf staand café of restaurantbezoek;
  3. Activiteiten die in belangrijke mate gericht zijn op personen ouder dan 18 jaar.

Als aan al deze eisen wordt voldaan dan is er sprake van een “hoogdrempelige” inrichting waarbij in beginsel 2 kansspelautomaten zijn toegestaan. Is aan één van deze eisen niet voldaan dan is er sprake van een “laagdrempelige” inrichting.

Indien er sprake is van meer ruimtes in één gebouw dan gelden er nog aanvullende voorwaarden. Zo is het bijvoorbeeld de bedoeling dat er sprake is van een afzonderlijke horeca-lokaliteit in hetzelfde pand.

De enkele aanwezigheid van een voor het publiek toegankelijke deur tussen de laagdrempelige ruimte (bijvoorbeeld: snackbar) en de hoogdrempelige ruimte (bijvoorbeeld: café) kan onvoldoende reden zijn om een kansspelautomaten vergunning te weigeren.

De twee ruimtes moeten voldoende van elkaar zijn afgescheiden, maar er mag wel een verbinding tussen bestaan (bijvoorbeeld een dichte deur).

Niet is toegestaan een gemeenschappelijke ruimte die pas betreden kan worden nadat de bezoeker de hoogdrempelige ruimte heeft betreden.

Ook gelden er eisen voor de toiletten. Deze mogen wel rechtstreeks via het laagdrempelige gedeelte beschikbaar zijn, maar niet alleen via het hoogdrempelige gedeelte.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *