Meester
Advocaten

Met de Toeristenbelasting wordt de gemeente Amsterdam slapend rijk!

n de raadscommissievergadering FEZ van de Gemeente Amsterdam werd op 17 oktober 2019 het voorstel voor de Verordening Toeristenbelasting 2020 behandeld. Door de vele insprekers wordt de Verordening feitelijk pas bij de sessie van eind oktober 2019 behandeld. In een eerdere blog over de Verordening Toeristenbelasting 2019 (van 19 december 2018) werd reeds geconstateerd dat de toeristenbelasting voor de Amsterdamse toerist hoger uitvalt dan voor een toerist die ervoor kiest om in Diemen de nacht door te brengen. De gemeente Amsterdam wil de toeristenstroom beteugelen door deze groep met 105 miljoen euro extra te gaan belasten. Dit is niet alleen problematisch voor de toerist, maar ook voor hotels en anders aanbieders van nachtverblijven in Amsterdam.

In de voorgestelde Verordening Toeristenbelasting 2020 worden drie verschillende belastingtarieven geïntroduceerd.

1. De hoteliers dienen vanaf 2020 hun gasten 3 euro per persoon (pp) per nacht en daarbovenop 7% van de overnachtingsprijs in rekening te brengen.

2. De campinghouders dienen hun gasten 1 euro pp per nacht in rekening te brengen en daarbovenop 7% van de overnachtingsprijs te presenteren als toeristenbelasting.

3. Overige nachtverblijfaanbieders, zoals particuliere vakantieverhuur, B&B en short stay, dienen 10% van de overnachtingsprijs aan hun gasten in rekening te brengen.

De gemeente Amsterdam voorziet onaanvaardbaar grote uitvoeringscomplexiteit en kosten voor de gemeente indien een vaste prijs per persoon bij de overige nachtverblijfaanbieders wordt gehanteerd, dus verhoogt de toeristenbelasting van 7% naar 10%. Gemakshalve gaat de gemeente eraan voorbij dat de hoteliers en kampeerhouders ook hoge uitvoeringskosten krijgen door de introductie van het gecombineerde tarief. De software van verschillende digitale toepassingen (facturatie, reserveringen et cetera) en de personeelsinstructies moeten allemaal worden aangepast. Deze uitvoeringskosten duwt de gemeente je als hotelier of campinghouder gewoon door de strot! Daarnaast zijn er al vele reserveringen voor 2020 in de branche geboekt en veelal ook betaald. Uitgangspunt bij de hotelreservering vormt de berekende toeristenbelasting van 7% over de overnachtingsprijs, de aanvullende vaste voet van 3 euro per persoon is daarin niet meegenomen. Het alsnog doorberekenen van de 3 euro pp per nacht zal tot veel verzet en onbegrip leiden bij gasten die hun reservering voor 2020 al hebben gemaakt. In veel gevallen kunnen de vroegboekreserveringen juridisch ongedaan worden gemaakt op het moment dat de hotelier de vaste voet van 3 euro pp aanvullend in rekening brengt. Om juridische touwtrekkerij te voorkomen en hospitality aanzien te behouden zal menig hotelier ervoor kiezen om de vaste voet van 3 euro pp dan maar als eigen ondernemersverlies te nemen.

De gemeente rechtvaardigt de introductie van het gemengde tarief door een grotere bijdrage van alle verblijfstoeristen te vragen. Het lijkt erop dat de zwakste (toeristen)schouders de zwaarste lasten moeten dragen. Een toerist in een low budget hostel betaalt procentueel gezien een hoger bedrag aan belasting dan een toerist die overnacht in een middenklasse hotel. Is sprake van schending van het gelijkheidsbeginsel, nu verschillende belastingtarieven worden toegepast? Een toerist in een low budget youth hostel met een exclusief overnachtingsprijs van 20 euro betaalt in 2020 per nacht 4,40 euro aan toeristenbelasting. Voor deze arme toerist geldt dus een belastingtarief van bijna 25%. In 2019 gold voor deze low budget toerist een belastingtarief van 7%. Bij een middenklasse hotel met exclusieve overnachtingsprijs van 200 euro betaalt de toerist met het gecombineerde tarief 17 euro belasting, hetgeen overeenkomt met een belastingtarief van 8,5%! Deze toerist heeft slechts te kampen met een tariefsverhoging van 1,5% ten opzichte van 2019. Opvallend is echter dat de ‘dagjesmensen’ 0% toeristenbelasting betalen.

Valt er dan helemaal niets positiefs te melden?

De vrijstelling voor het vaste bedrag voor personen tot 16 jaar lijkt een doekje tegen het bloeden. Logischer was geweest als zou worden aangesloten bij de Nederlandse meerderjarigheidsgrens van 18 jaar.

Daarnaast wordt een extended stay toerist in Amsterdam (die meer dan 21 dagen in Amsterdam verblijft) vanaf dag 22 vrijgesteld voor het vaste bedrag per persoon aan toeristenbelasting.

De gemeente Amsterdam komt daarmee tot een complexe tariefstructuur en belastingvrijstelling, hetgeen oneerlijke horecaconcurrentie in de hand kan werken. Het onderhavige systeem laat fraude met toeristenbelasting namelijk gemakkelijk toe: het aandeel toeristen van 16 jaar en jonger zou op papier en in hotelboekingen vanuit oneerlijke uitbaters toe kunnen nemen. Ook zullen er naar verwachting meer eenpersoonsboekingen in meerpersoonskamers bij deze malafide ondernemers te zien zijn. De uitvoeringskosten vanuit de gemeente Amsterdam om dit goed te kunnen handhaven zijn relatief hoog. Goedwillende/eerlijke horecaondernemers betalen vervolgens de kosten.

Conclusie

Al met al wil de gemeente Amsterdam een grotere bijdrage van verblijfstoeristen terwijl dagtoeristen 0% toeristenbelasting aan de gemeente Amsterdam blijven afdragen. Toepassing van verschillende belastingtarieven leidt tot mogelijke schendingen van het gelijkheidsbeginsel. Immers de voornoemde low budget toerist betaalt bij de particuliere vakantieverhuurder met vergelijkbare faciliteit 10% van € 20 (€ 2 aan toeristenbelasting), terwijl het youth hostel € 4,40 in rekening moet brengen.

Het advies aan de gemeente Amsterdam in het kader van de beraadslaging van eind oktober a.s. is dan ook: Amsterdam, keep it smart and simple! Blijf doorgaan met een enkelvoudig belastingtariefpercentage bij de toeristenbelasting. Ook vrijstellingen voor de personen tot 16 jaar en langverblijvers lijken overbodig als het tarief wordt verhoogd. Bovendien is een verhoging van een enkelvoudig tarief minder fraudegevoelig en minder concurrentievervalsend!

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *