Meester
Advocaten

Nieuw: wetsvoorstel franchise

Franchising is een bekend begrip. Het is een vorm van samenwerking tussen juridisch en financieel zelfstandige ondernemers, waarbij de  franchisegever de franchisenemer tegen een vergoeding in de gelegenheid stelt een onderneming te exploiteren op basis van een door de franchisegever ontwikkeld concept. Denk aan bijvoorbeeld: Mc Donalds.

Europese Erecode Franchise

Er is vooralsnog geen wettelijke regelgeving omtrent franchising. Wel zijn er voor franchisenemers en franchisegevers (“softere”) gedragsregels; De Europese Erecode Franchising (EEF). In deze gedragsregels is onder meer opgenomen hoe partijen met elkaar om moeten gaan voor, tijdens en na de franchisesamenwerking.

Overigens heeft de Hoge Raad onlangs geoordeeld (ECLI:NL:HR:2018:1696) dat deze gedragsregels niet zondermeer kunnen worden aangemerkt als de in Nederland levende rechtsovertuigingen. Kort gezegd; het is een erecode en het bevat dus geen in de franchisebranche juridisch afdwingbare regels.

Concept wetsvoorstel

Inmiddels is er een concept wetsvoorstel opgesteld om de (rechts)verhoudingen tussen franchisegevers en franchisenemers te verbeteren. Dit wetsvoorstel is 12 december 2018 bekend gemaakt. Dit wetsvoorstel omvat onder meer:

  • de precontractuele uitwisseling van informatie;
  • de tussentijdse wijziging van een lopende franchiseovereenkomst;
  • de beëindiging van de franchisesamenwerking;
  • het overleg tussen franchisegever en zijn franchisenemers.

Horecabranche

Dit wetsvoorstel is ook (specifiek) geschreven voor de horecabranche. In de “Bedrijfseffectentoets” die onderdeel uitmaakt van de consultatiedocumenten wordt de horecabranche in het bijzonder genoemd als branche waarvoor de regeling is bedoeld. De verwachting is dat met deze wet de franchisenemers meer effectieve bescherming ontvangen tegen onredelijke situaties als gevolg van het overwicht dat de franchisegever heeft.

Wetsvoorstel en nu?

Het concept wetsvoorstel is nu voor een periode van 7 weken ter internetconsultatie voorgelegd (vanaf 12 december 2018). Via internetconsultaties (www.internetconsultatie.nl/wet-franchise) kan een ieder hiervan kennisnemen en ideeën hierover kenbaar maken. Ministeries zullen vervolgens de reacties verwerken in hun voorstellen.

Meester Advocaten volgt deze ontwikkelingen op de voet en wij houden u op de hoogte.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *