Meester
Advocaten

Ontheffing Drank- en Horecawet langer dan 12 dagen?

Op grond van de Drank- en Horecawet kan tijdens evenementen maximaal 12 aaneengesloten dagen ontheffing worden verleend voor het verbod tot het verstrekken van zwak-alcoholhoudende drank. Bijvoorbeeld als een “buitentap” wordt geplaatst. Regelmatig wordt de vraag gesteld of evenementen die langer dan 12 dagen duren ook voor een dergelijke ontheffing in aanmerking komen. Denk bijvoorbeeld aan langdurige culinaire evenementen of sportevenementen.

Op dit punt is de wet erg streng: als de organisator van het evenement langer dan 12 dagen alcoholhoudende drank wenst te verstrekken kan dat niet door middel van een dergelijke ontheffing.

In dit soort gevallen kan een mogelijke oplossing worden gevonden in het verstrekken van een reguliere drank- en horecavergunning. Wel dient er dan een besloten ruimte te worden gecreëerd, die voldoet aan de inrichtingseisen. Soms is hiervoor ook nog een tijdelijke omgevingsvergunning vereist. De bewuste drank- en horecavergunning eindigt na het evenement overigens niet automatisch, maar na het verstrijken van een jaar nadat er geen handelingen zijn verricht met gebruikmaking van deze vergunning.

Deze oplossing is niet geschikt voor situaties waarin bijvoorbeeld een caféhouder langer dan 12 dagen een buitentap voor zijn deur wil plaatsen. Mocht echter een feesttent worden geplaatst dan zou dit wellicht wel een mogelijkheid zijn.

Hoewel gemeenten in eerste instantie een dergelijke vergunningsconstructie niet direct willen steunen, zijn er landelijk wel voorbeelden bekend waarin dit is gehonoreerd (en wettelijk is toegestaan).

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *