Meester
Advocaten

Onvoldoende aandacht in horeca voor Personeelshandboek

In de horeca wordt nog volstrekt onvoldoende gebruik gemaakt van de mogelijkheden om belangrijke regelingen op te nemen in een Personeelshandboek, dat vervolgens weer gekoppeld is aan de (standaard) arbeidsovereenkomst.

Waarom een Personeelshandboek?

In een Personeelshandboek kunnen tal van onderwerpen aan de orde komen die te gedetailleerd zijn om in een arbeidsovereenkomst op te nemen, maar die absoluut wel belangrijk zijn. Daarnaast kan in de loop der tijd ook de wens ontstaan om bepaalde regelingen te wijzigen, hetgeen beter mogelijk is bij regelingen die zijn opgenomen in een Personeelshandboek. De regels die onder meer in een Personeelshandboek kunnen worden opgenomen zijn:

 • Een duidelijk ziekteverzuim reglement (o.a. hoe dienen werknemers te handelen indien zij zich ziekmelden vanuit het buitenland en hoe dienen werknemers mee te werken tijdens hun re-integratie?);
 • uitwerking van regels omtrent pauzes en overwerk;
 • het vastleggen van bepaalde bedrijfsprocessen en daarbij aangeven welke handelingen niet zijn toegestaan (bijvoorbeeld: het niet aanslaan van een betaalde consumptie);
 • uitleg van de tabakswetgeving en de wijze waarop de werkgever daar uitvoering aan geeft;
 • hoe om te gaan met Social Media (uiteraard zal de werkgever het niet wenselijk achten dat de barmedewerker privé tijdens werktijd twittert “Wel erg stil hier vanavond”, en bijvoorbeeld de omgang met Social Media accounts die aan werkgever toebehoren;
 • internet- en telefoonreglement (wanneer mogen werknemers wel en niet hun telefoon gebruiken);
 • uitleg over de diverse gemeentelijke regels, zoals het gemeentelijke terrasbeleid en de gevolgen voor werkgever en werknemer van het niet naleven hiervan;
 • duidelijke sancties bij het overtreden van bepaalde regels en een sanctiesysteem (op welke wijze worden welke sancties toegepast);
 • representativiteit: aan welke kledingvoorschriften zijn de werknemers gehouden;
 • het gebruik van kluisjes;
 • etc.

Recente ontwikkelingen
Recente ontwikkelingen geven nog meer aanleiding om een Personeelshandboek te hanteren dan wel aan te passen. Denk daarbij onder meer aan:

 • Invoering allergenen wetgeving per 13 december jl. Zo kan bijvoorbeeld in het Personeelshandboek worden opgenomen dat er geen onjuiste allergenen informatie aan gasten dient te worden verstrekt, gerechten aan de juiste gasten dienen te worden uitgeserveerd, er niet mag worden afgeweken receptuur, etc.
 • Daarnaast zijn er sinds  1 januari jl. (en vanaf 1 juli a.s.) wijzigingen doorgevoerd in de arbeidswetgeving die dient te worden verwerkt in de (standaard) arbeidsovereenkomst en het Personeelshandboek.

Handhaven
Wanneer er binnen een onderneming een Personeelshandboek aanwezig is waar onder meer bovenstaande regels en de daarbij behorende sancties in zijn opgenomen, is het handhaven van deze regels gemakkelijker. Werknemers worden namelijk geacht op de hoogte te zijn van de regels in het Personeelshandboek, waardoor het voor werknemers duidelijk dient te zijn aan welke regels zij zich moeten houden en welke sancties bij het niet naleven van deze regels hierop staan.
Doe er dus uw voordeel mee om een goed en uitgebreid Personeelshandboek op te stellen, om op deze manier de regels in uw onderneming voor iedereen duidelijk te laten zijn.

Aanpassen of opstellen Personeelshandboek
Mocht u al een Personeelshandboek hebben, dan kijken wij graag samen met u of uw Personeelshandboek aan de nieuwe arbeidswetgeving voldoet en op welke punten u uw Personeelshandboek kunt aanpassen of aanvullen.

Heeft u nog geen Personeelshandboek, dan kunnen samen met u in overleg over uw wensen en bestaande regels een goed en duidelijk Personeelshandboek voor u opstellen.

Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande vragen hebben, neem dan contact met ons kantoor op.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *