Over Meester

Meester Advocaten heeft een duidelijke missie: we willen specialist zijn in huurrecht,
ondernemingsrecht, arbeidsrecht, bestemmingsplannen en vergunningen, en leidend
zijn in horecavraagstukken. Voor onze klanten gaan wij door het vuur en stellen wij
ons toegankelijk op, zeker voor kleine ondernemers – ook zij verdienen de kans met
deskundig advies hun recht te halen. Binnen onze specialisatie horeca willen we een
bijdrage leveren aan de professionalisering van de branche.

Specialist in huurrecht, ondernemingsrecht, arbeidsrecht, bestemmingsplannen en vergunningen. Leidend in horecavraagstukken.

Het advocatenkantoor voor horeca

Meester Advocaten heeft hart voor de horeca, zoveel is duidelijk. Wij adviseren landelijk ruim 4.000 horecarelaties, van grote ondernemingen tot het café op de hoek. Ook verzamelen we actief juridische en niet-juridische branchekennis, die we toegankelijk maken voor de gehele sector. Hiervoor werken we onder meer nauw samen met Misset Horeca.

We leggen de lat hoog

Meester Advocaten let op de details en legt de lat hoog. Zo profiteert u van onze proactieve houding – wij zien kansen waar u ze niet ziet. Denk aan het flink verkorten van bouwprojecten of de vergroting van het terras.

Tenminste 3 advocaten/juristen*

 Elke zaak wordt bij Meester Advocaten door tenminste drie advocaten/juristen besproken. Onze zeer ervaren juristen verrichten standaard uitvoerig jurisprudentieonderzoek en hebben vrijwel allemaal een achtergrond bij de overheid, waardoor u al snel op voorsprong staat bij vergunningsaanvragen en andere procedures.
Profiteer van onze expertise. Mail of bel ons. Ook u kunt profiteren van de expertise van Meester Advocaten. Weten hoe? Neem gerust contact met ons op, ook als u nog vragen heeft. Tel: 020-409 55 55 of stuur een email naar info@meesteradvocaten.nl

Een omgevingsvergunning voor bouwen kan digitaal aangevraagd worden via
www.omgevingsloketonline.nl. Ook kan een aanvraag opengesteld worden voor
overleg met de gemeente om eerst na te gaan of zich mogelijkerwijs problemen
voordoen met betrekking tot het voorgenomen bouwplan, bijvoorbeeld in het
kader van het bestemmingsplan.

Profiteer van onze expertise. Mail of bel ons

Ook u kunt profiteren van de expertise van Meester Advocaten. Weten hoe? Neem gerust contact met ons op, ook als u nog vragen heeft. Tel: 020-409 55 55 of stuur een email naar info@meesteradvocaten.nl

Tarieven

 

Bij Meester Advocaten vinden we dat het resultaat voor onze cliënten altijd voorop dient te staan. Niet voor niets is Meester Advocaten dan ook uitgegroeid tot een autoriteit op het gebied van horecarecht en de diverse juridische disciplines die daar in samenkomen. Door het pro-actief bijhouden van relevante beleidsontwikkelingen en regelgeving bouwen wij onze kennis elke dag weer uit. Denk hierbij aan zaken als handhaving, shortstay, illegale hotels, bestemmingsplanwijzigingen, toeristenbelasting, ontwikkeling van huurprijzen, pacht- en franchiseconstructies en mededingingsrechtelijke aspecten.

In onze voortdurende zoektocht naar het beste eindresultaat vinden we het bij Meester Advocaten ook van groot belang om de financiële consequenties van een juridisch traject voor onze cliënten nooit uit het oog te verliezen. Wij hanteren bewust een relatief laag uurtarief zodat wij niet alleen grote internationale hotelketens, maar bijvoorbeeld ook het kleine café op de hoek kunnen bijstaan. Bijkomend voordeel is dat wij hierdoor altijd op de hoogte zijn van alle ontwikkelingen in een zeer diverse markt.

Naast traditionele facturatie van gewerkte uren staan we bij Meester Advocaten open voor nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen. Aan transparantie en flexibilisering van vergoeding van onze dienstverlening hechten wij grote waarde. Zo is het ‘No Cure No Pay’ principe in de regel nog verboden in de Nederlandse advocatuur, maar denken wij graag mee met onze cliënten door het aanbieden van gedifferentieerde tarieven, al naar gelang het (vooraf besproken) resultaat. Ook een vaste vergoeding (fixed fee) is een wijze van betaling die steeds meer ingang vindt bij Meester Advocaten. Dit kan uiteraard ook per procesfase afgesproken worden.**

Wilt u meer weten over alle mogelijkheden? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op. Bij Meester Advocaten zijn wij u graag van dienst!

Geen “toevoegingen”
Meester Advocaten wijst volledigheidshalve op het bestaan van de mogelijkheid dat een advocaat wordt toegevoegd op grond van de Wet Rechtsbijstand On- en Minvermogenden (WROM). Toevoeging gebeurt door een Raad voor Rechtsbijstand. Deze raden zijn gevestigd in Amsterdam, Den Haag, Leeuwarden, Den Bosch en Arnhem.

Meester Advocaten behandelt geen zaken op basis van gefinancierde rechtsbijstand. Meester Advocaten gaat niet voor de opdrachtgever na of deze in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand. Opdrachtgever zal dit zelf (kunnen) verifiëren. Nadere informatie valt daaromtrent te verkrijgen via de Raad voor Rechtsbijstand (http://www.rvr.org).

Uitlatingen derden
Meester Advocaten is niet verantwoordelijk voor uitlatingen gedaan door derden over haar uurtarieven, vaste prijsafspraken en eventuele kortingen. Cliënten kunnen daarop geen enkele aanspraak maken zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Meester Advocaten.
De uiteindelijk te betalen vergoeding (uurtarief, flexibel tarief, vast tarief en/of korting) wordt altijd vooraf bij opdracht schriftelijk (per mail of fax) door cliënte bevestigd. Deze bevestiging is voor beide partijen bindend.

* Bij de sectie bestuursrecht kunnen dossiers zelfstandig worden behandeld door zowel advocaten als senior juristen (niet zijnde advocaten). In voorkomend geval hebben deze senior juristen tenminste tien jaar relevante werkervaring. Senior juristen zijn volledig bevoegd om in dergelijke aangelegenheden zelfstandig te opereren.

** Eventuele door Meester Advocaten verstrekte kortings-, flexibele en/of vaste prijsafspraken gelden eenmalig en gelden niet in combinatie met andere kortings- en/of vaste prijsafspraken of voor toekomstige werkzaamheden.
Onze al dan niet gedifferentieerde vergoeding staat los van additionele juridische kosten zoals griffierechten, kosten van deskundigen of getuigen en kosten van uitreksels en deurwaarders. Ook de eventuele kostenveroordeling door een rechter (de in het ongelijk gestelde partij dient de kosten van de tegenpartij te betalen) valt hier in principe buiten.

Kantoorklachtenregeling

Meester Advocaten hanteert bij eventuele klachten van haar opdrachtgevers de “Kantoorklachtenregeling Meester Advocaten”. Deze treft u hier aan. Ook in artikel 3.2 van de Algemene Voorwaarden vindt u een verwijzing naar deze klachtenregeling. Meester Advocaten streeft naar tevreden opdrachtgevers en zal trachten om met opdrachtgever ingeval van een klacht tot een oplossing te komen op basis van deze klachtenregeling.

Relevante Links

www.rijksoverheid.nl

Neem vandaag nog contact met ons op