Meester
Advocaten

Overuren Chefkok. In de horeca is het niet ongewoon om langere tijden te werken dan is opgenomen in de arbeidsovereenkomst

Veroordeeld tot betaling € 60.000,- aan overuren chef-kok

In de branche horeca is het niet ongewoon om langere tijden te werken dan is opgenomen in de arbeidsovereenkomst. En bij fulltime contracten worden die ‘overuren’ vaak niet uitbetaald.

In een recente uitspraak van de rechtbank Noord-Holland heeft de rechter een restaurant echter veroordeeld om meer dan 2.000 overuren van de afgelopen vijf jaar aan zijn chef-kok te betalen. In totaal € 54.863,29 bruto, te verhogen met 10% wettelijke verhoging vanwege het te laat uitbetalen van salaris.

In de procedure stelde de kantonrechter vast dat de chef-kok in de afgelopen vijf jaar veel overuren had gewerkt bij zijn werkgever (restaurant Merlet* in Schoorl). Zijn werkdag begon om 11:30 uur en duurde tot ongeveer 23:00 uur. Zodoende werkte hij in totaal gemiddeld zo’n 11 uren meer dan de normale arbeidstijd van 38 uur per week in de in het contract van toepassing verklaarde Horeca-cao.

Als verweer voerde het restaurant nog aan dat deze werktijden inherent waren aan de aard van de onderneming en de functie van chef-kok. Daaruit zou blijken dat het de bedoeling was dat de arbeidstijd meer dan 38 uur per week bedroeg, zonder een vergoeding voor overwerk. Voorts voerde het restaurant aan dat de chef-kok zelf de werkroosters opstelde en in alle jaren van het dienstverband nooit had geklaagd over de overuren of vergoeding daarvan had verzocht. Dat mocht hem niet baten.

De kantonrechter overwoog namelijk dat aangenomen moet worden dat de in de Horeca-cao genoemde normale arbeidstijd van 38 uur per week (en overwerk-regeling) bepalend is. Dat de chef-kok zelf de werkroosters opstelde, betekent niet dat de chef-kok daarmee vrijheid had om naar eigen goedvinden zijn werktijden vast te stellen. Omdat de werktijden van de chef-kok voortvloeiden uit de openingstijden van het restaurant, moesten die werktijden van de kantonrechter geacht worden te zijn verricht in opdracht en op verzoek van het restaurant.
Nu het overwerk niet in tijd-voor-tijd was gecompenseerd, diende het uitbetaald te worden volgens de cao-regeling – tegen 100% van het uurloon voor zover het uren betreffen tot en met 2184 uren per jaar en de overige overuren tegen 150% van het uurloon.

Het is opmerkelijk dat de kantonrechter zich uitlaat over de ‘cultuur’ in de horeca. Hoewel de kantonrechter aanneemt dat overuren wellicht onvermijdbaar waren, is overwerk zonder uitbetaling onder de horeca-cao 2012-2013 niet (zomaar) mogelijk. Hoewel die cao al per 1 april 2014 is afgelopen, gelden de (meeste) regels daaruit nog wel wanneer de cao in de arbeidsovereenkomst van toepassing is verklaard, zoals in deze kwestie. Een dergelijke claim kan daarom ook nu nog worden toegewezen.

De besproken uitspraak kunt u hier terugvinden.

Tips:

Uit deze uitspraak volgt dat niet te lichtvaardig moet worden gedacht over het formuleren van de arbeidsovereenkomsten. Meester Advocaten ziet wel degelijk mogelijkheden binnen de horeca om vast te leggen dat overuren niet hoeven te worden uitbetaald. Zo was dat in het onderhavige geval onder meer mogelijk geweest de chef-kok een salaris te verstrekken van minimaal drie keer het minimumloon (per 1 juli 2015 € 4.523,40 bruto per maand). Dan is de normale arbeidstijd  van 38 uur per week namelijk niet meer van toepassing. Omdat de geldingsduur van de horeca-cao 2012-2013 per 1 april 2014 is afgelopen, is het daarnaast mogelijk om een arbeidsovereenkomst te sluiten waarbij die cao niet van toepassing is. Zo kunnen werkgever en chef-kok dan ten aanzien van overwerk andere afspraken maken.

Overigens merken wij op dat het restaurant zijn chef-kok niet marktconform uitbetaalde. Een salaris van laatstelijk € 3.571,62 bruto per maand (€ 2.400,- netto per maand) staat naar onze mening niet in verhouding tot de functie van chef-kok van een Michelinster-restaurant, met zware verantwoordelijkheden en lange werktijden. Wellicht heeft de kantonrechter de chef-kok daarom wel een beetje ‘in bescherming genomen’.

Al met al een interessante uitspraak van de rechtbank.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *