Meester
Advocaten

Amsterdam: overwinning Soho House bij Raad van State

Zojuist is Soho House door de Raad van State in het gelijk gesteld. Het Soho House (die van de gemeente een omgevingsvergunning kreeg voor een restaurant, hotel, bar en club gedeelte), stuitte op verzet bij omwonenden. In eerste instantie werden de omwonenden door de rechtbank Amsterdam in het gelijk gesteld. De Raad van State bepaalt nu anders.

Zoals aangegeven in onze eerdere weblog kon nog worden afgevraagd of Soho House slachtoffer was van te streng geformuleerd beleid of slechte voorbereiding van de zitting. De rechtbank was van mening dat onvoldoende sprake was van een “uniek hotelconcept”  in de zin van het gemeentelijk beleid. Ook was de rechtbank van oordeel dat het Soho House niet kon onderbouwen dat zij een substantiële bijdrage levert aan de verbetering van het woon- en leefklimaat ter plaatse (zoals de gemeente als voorwaarde had gesteld in haar beleid).

In hoger beroep oordeelt de Raad van State – kort gezegd – dat het Soho House niet aan deze strenge (aangescherpte) toetsingscriteria hoeft te worden getoetst maar onder de oudere “soepelere” regels valt. Het zwaardere criterium dat sprake moet zijn van een “substantiële bijdrage ter verbetering van het woon – en leefklimaat ter plaatse” zou dan ook volgens de Raad van State niet gelden.

In het (oude) hotelbeleid werd Soho House door de gemeente Amsterdam zelf genoemd als een voorbeeld van een uniek concept dat meerwaarde zou hebben voor Amsterdam. Onder meer zou het een internationale ontmoetingsplek bieden voor de creatieve industrie.

Aan het “lichte criterium” waarin (slechts) sprake hoeft te zijn van een “uniek concept”, werd naar het oordeel van de Raad van State voldaan.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *