Meester
Advocaten

Amsterdam: Q&A gemeente lijkt strenger dan de Noodverordening

Onlangs heeft de voorzitter van de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland een nieuwe Noodverordening vastgesteld; de Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Amsterdam Amstelland 18 november 2020.

De interpretatie van de Noodverordening in Amsterdam leidt tot de nodige onduidelijkheden en vragen binnen de horeca. Hoewel de horeca grotendeels gesloten is bestaat er met name discussie over de vraag onder welke voorwaarden eten en drinken kan worden afgehaald.

De tekst in de Noodverordening is op dit punt relatief kort en geldt de sluiting van eet- en drinkgelegenheden niet:

indien uitsluitend sprake is van verkoop, aflevering en verstrekking van eten, drinken of producten voor gebruik anders dan ter plaatse, mits de eet- en drinkgelegenheid tussen 01.00 en 07.00 uur gesloten is, de exploitant maatregelen heeft getroffen waardoor de aanwezigen in en bij de toegang tot de eet- en drinkgelegenheid te allen tijde 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen houden en de duur van hun verblijf in de inrichting zoveel mogelijk wordt beperkt”.

In de toelichting op de Noodverordening wordt onder meer aangegeven dat bij afhaal bijvoorbeeld kan worden gedacht aan pizzeria’s, fastfoodsrestaurants en shoarmazaken en andere restaurants. Daarnaast wordt aangegeven: “ook is afhaal om mee naar buiten of(onderstreping Meester Advocaten) naar huis te nemen en bezorgen toegestaan”.

Om wat meer duidelijkheid te creëren over de interpretatie van de Noodverordening en de wijze waarop deze wordt gehandhaafd heeft de gemeente Amsterdam een Q&A gepubliceerd.

In deze Q&A wordt aangegeven dat de gekochte waren niet mogen worden geconsumeerd in de eet- en drinkgelegenheid zelf of in de directe omgeving (onderstreping Meester Advocaten) daarvan. Verderop in de Q&A wordt nog aangegeven dat de exploitant zelfs verantwoordelijk is voor de omgeving buiten een cirkel van 10 meter. Waar deze 10 meter vandaan komt, en waar de grens vervolgens ligt van de verantwoordelijkheid van de ondernemer, blijft echter onduidelijk. Daarnaast lijkt deze uitleg zich niet te verhouden tot de tekst en toelichting van de Noodverordening. Immers wordt daarin aangegeven dat afhaal mogelijk is om mee naar buiten te nemen, zonder dat sprake is van het mee naar huis nemen (waarbij ook geen afstandscriterium is opgenomen).

Daarnaast zijn er nog voorbeelden waarin de Q&A verder lijkt te gaan dan de tekst van de Noodverordening. Denk bijvoorbeeld aan:

  • een verbod op het plaatsen van extra afvalbakken;
  • een verbod om muziek ten gehore te brengen;
  • verantwoordelijkheid van de exploitant voor de ruimte buiten 10 meter van de (gevel van de) eet- en drinkgelegenheid.

Verder wordt er in de Q&A tevens aangegeven hoe er zal worden gehandhaafd op de regels voor eet- en drinkgelegenheden. Het niet naleven van de in de Q&A genoemde regels betekent dat er sprake is van overtreding van de noodverordening. Er wordt schijnbaar niet meer gewaarschuwd en overtreding van de Noodverordening betekent volgens de Q&A een sluiting voor minimaal twee weken. In die periode mag ook niet meer aan afhaal en bezorging worden gedaan.

Door de Q&A lijkt de discussie over de interpretatie van de Noodverordening dan ook allerminst te zijn beslecht. Een vraag is wat nu eigenlijk de juridische status is van deze Q&A. Wel dient te worden gerealiseerd dat op voorhand niet valt in te schatten in hoeverre een rechter de Q&A onderdeel zou kunnen laten uitmaken (van de interpretatie) van de Noodverordening.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *