Meester
Advocaten

Horecaondernemers in Amsterdam opgelet: risico op sluiting door boete van Inspectie SZW

Al eerder hebben wij een blogbericht geplaatst over de Arbeidsinspectie, het risico op boetes bij overtreding van de Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV) en de stappen die gezet kunnen worden om een eventuele boete zoveel als mogelijk te voorkomen

Sinds 1 januari 2019 zijn de risico’s voor horecaondernemers in Amsterdam nog groter geworden. In het geval er regels voor “eerlijk werk” worden overtreden, riskeert de horecaonderneming zelfs sluiting van de zaak, zo meldt de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) op haar website.

Uitwisseling gegevens Inspectie SZW en gemeente Amsterdam

Sinds 1 januari van dit jaar wisselen de gemeente Amsterdam en de Inspectie SZW gegevens uit. De gemeente Amsterdam kan deze gegevens gebruiken om horecaondernemers te waarschuwen of zelfs de vergunningen intrekken. Daarnaast kunnen gegevens van de Inspectie SZW door de gemeente Amsterdam gebruikt worden bij beoordeling van een aanvraag van een horecavergunning.

Wijziging APV

In Amsterdam is de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) gewijzigd bij besluit van 13 november 2018 (gepubliceerd op 12 december 2018). Deze wijzigingen in de APV omvat onder meer expliciet een (bijzondere) intrekkingsbevoegdheid indien er wordt gehandeld in strijd met de WAV (artikel 3.68 sub b APV). Op basis hiervan heeft de gemeente Amsterdam (de burgemeester) dus de bevoegdheid tot intrekking van een horecavergunning over te gaan.

En nu?

Als horecaondernemer in Amsterdam is het dus zaak (meer dan ooit) bewust te zijn van de zware verplichtingen die op hem rusten in het kader van (onder meer) de WAV. In dit verband is het in elk geval van belang dat u als horecaondernemer de identiteit van uw arbeidskrachten vaststelt, zie hiervoor het ‘‘Stappenplan Verificatieplicht“. Daarnaast is het zaak om regelmatig  steekproefsgewijs de identiteit van uw arbeidskrachten vast te stellen.

Daarnaast gaat het in de horecapraktijk vaak mis bij het inhuren van personeel via schoonmaakbedrijven. De Inspectie SZW is hierop (extra) scherp. Op de website van de Inspectie SZW is ook een checklist opgenomen voor werken met schoonmaakbedrijven. Deze checklist helpt de ondernemer een keuze te maken voor een schoonmaakbedrijf en vergroot de kans dat u als horecaondernemer te maken heeft met een eerlijk schoonmaakbedrijf. Daarnaast kunt u in het geval u arbeidskrachten inhuurt via een schoonmaakbedrijf met het betreffende bedrijf vooraf hierover al afspraken maken en dit contractueel laten vastleggen.

Toch een voornemen tot boeteoplegging?

Het is uiteraard belangrijk om een eventuele boete zoveel als mogelijk te voorkomen. Indien uw Amsterdamse horecaonderneming door de Arbeidsinspectie SZW is bezocht en toch kenbaar heeft gemaakt dat er een voornemen is een boete op te leggen, is het -zeker gezien de nieuwe ontwikkelingen sinds 1 januari 2019-, verstandig advies in te winnen. Een boete kan immers grote gevolgen hebben. De continuïteit van uw horecaonderneming kan op het spel staan.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *