Meester
Advocaten

Verlenging aangezegd, toch dienstverband beëindigen?

Het komt geregeld voor dat horecaondernemers een tijdelijk contract toch niet willen verlengen, nadat zij de werknemer vanwege de wettelijke aanzegverplichting hadden aangegeven wél te zullen verlengen. Bijvoorbeeld vanwege een incident of ruzie. Kan dat dan?

Vanaf 1 januari 2015 geldt dat werkgevers bij arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd van zes maanden of langer verplicht zijn om een maand voor afloop van de arbeidsovereenkomst schriftelijk aan de werknemer te laten weten of het contract wordt verlengd en zo ja onder welke voorwaarden die verlening plaatsvindt. Geeft de werkgever niet aan of verlengd wordt, dan is hij een aan de werknemer een boete verschuldigd van maximaal een maandloon (‘kaal’ brutoloon, geen vakantiebijslag of toeslagen). Het is niet verplicht om een reden aan te geven voor die keuze om wel of niet te verlengen.

Het bericht dat het dienstverband zal worden voortgezet en onder welke voorwaarden dat gebeurt, is feitelijk een aanbod aan de werknemer tot het aangaan van een (nieuwe) arbeidsovereenkomst. Indien de werknemer dit aanbod aanvaardt dan komt een overeenkomst tot stand en kan de werkgever niet zomaar meer terugkomen op zijn aanbod. Als de werknemer het aanbod echter nog niet heeft aanvaard, dan is het in beginsel mogelijk om het aanbod in te trekken en het dienstverband (dus) niet meer te verlengen.

Het terugkomen op een aanbod is echter niet altijd zonder gevolgen. Als de werkgever korter dan één maand voor het einde van het dienstverband terugkomt op zijn aanbod c.q. aanzegging, dan is hij alsnog de boete zoals hiervoor genoemd verschuldigd (de aanzegvergoeding).

Over dit onderwerp is nog maar weinig geprocedeerd, zodat het niet 100% duidelijk is hoe rechters zullen omgaan met dit soort situaties. Toch is het als horecaondernemer verstandig om  de aanzegging over een verlenging zorgvuldig te formuleren, waarbij in ieder geval niet gelijk aan de werknemer wordt gevraagd om daarmee in te stemmen. Meester Advocaten hanteert daarbij (in standaardsituaties) regelmatig een tekst bij verlenging, waarin wordt aangegeven dat het voornemen is om de arbeidsovereenkomst te verlengen met een bepaald aantal maanden, maar dat voor het aflopen van de huidige arbeidsovereenkomst nog een concreet aanbod volgt.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *