Meester
Advocaten

Amsterdam: vervolgvragen over ‘hotelstop’

Tijdens de Raadscommissie WE van 6 december zijn nadere schriftelijke vragen gesteld met betrekking tot ‘de hotelstop’ en de lijst met hotelinitiatieven in Amsterdam. Inmiddels zijn de antwoorden hierop door het College (voorafgaand aan deze vergadering) op schrift gesteld.

Onder meer geeft het College in de beantwoording aan dat de lijst met ‘lopende initiatieven’ van begin af aan voor de hotelloods bedoeld is geweest als overzicht van lopende projecten. Het nieuwe beleid is op 1 januari 2017 van kracht geworden. Alle initiatieven worden getoetst aan het geldende beleid op het moment van beslissing op de vergunningsaanvraag.

Verder wordt geconstateerd dat het nieuwe overnachtingsbeleid op 14 juli 2016 is vastgesteld en er daarna, tot 31 december 2016, nog nieuwe hotelinitiatieven konden worden toegevoegd (en ook daadwerkelijk zijn toegevoegd).

Inmiddels heeft het College een standpunt ingenomen met betrekking tot de lopende initiatieven per 31 december 2016. In dit kader wordt een lijst met 58 lopende hotelinitiatieven (per 1 oktober 2017) kenbaar gemaakt. Verder lijkt het College niet duidelijk antwoord te geven op de vraag waarom het na de vaststelling van het nieuwe overnachtingsbeleid nog steeds mogelijk was om nieuwe hotelinitiatieven onder oude – gunstigere – voorwaarden toe te voegen.

In antwoord op de vraag wat de rechtspositie is van hotelontwikkelaars van hotelinitiatieven die zijn afgevoerd van de lijst stelt het College zicht op het standpunt dat aan de plaatsing op die lijst geen rechten konden worden ontleend. Meester Advocaten betwijfelt dit overigens; zo lijken er in het verleden weldegelijk toezeggingen zijn gedaan indien hotelinitiatieven op de zgn. ‘lijst van Boudewijn’ stonden.

Nu de lijst van hotelinitiatieven volgens het College geen juridische status heeft, zijn er ook geen harde criteria vastgelegd voor het opnemen of afvloeien van de lijst.

Op de vraag of het hotels is toegestaan meer kamers toe te voegen aan oorspronkelijke initiatieven antwoordt het College dat dit is toegestaan zolang het gebouw voldoet aan de voorschriften uit het Bouwbesluit 2012 (of de eerder afgegeven bouwvergunning) en de voorwaarden in de omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik. Verder geeft het College aan dat er geen ruimtelijke- of andere vergunningsvoorwaarde is ten aanzien van het aantal hotelbedden.

Wij zullen de verdere ontwikkelingen volgen.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *