Meester
Advocaten

Uitspraak rechtbank Oost-Brabant: weigeren gedoogbeschikking niet proportioneel

Onlangs heeft de Rechtbank Oost-Brabant uitspraak gedaan inzake een beroep tegen het besluit van de Burgemeester van Den Bosch om een gedoogbeschikking voor een coffeeshop te weigeren. De aanvrager, bijgestaan door Meester Advocaten, werd door de burgemeester verweten haar (kas)administratie niet op orde te hebben wat volgens de burgemeester strijd met de belastingwetgeving opleverde. Er was door de Belastingdienst ook een vergrijpboete opgelegd.

De rechtbank oordeelde echter dat het besluit van de burgemeester onvoldoende was gemotiveerd omdat er geen rekening mee was gehouden dat de vergrijpboete die was opgelegd in verband met de administratie was gematigd tot slechts 10%. Deze omstandigheid kan in het kader van de proportionaliteit wel van belang zijn.

Verder oordeelde de rechtbank dat er tussen het voornemen tot het weigeren van de vergunningen en de uiteindelijke besluitvorming bijna 3 jaar zat en de burgemeester de exploitatie van de coffeeshop in de tussentijd heeft gedoogd. De vraag is dan ook in hoeverre er thans sprake is van actueel gevaar.

Voorts oordeelde de rechtbank dat het advies van het Landelijk Bureau gezien het tijdsverloop niet voldoende actueel meer was om aan het bestreden besluit ten grondslag te mogen leggen.

Ook oordeelde de rechtbank dat gezien de gebrekkige motivering van het besluit van de burgemeester het beroep op het gelijkheidsbeginsel onvoldoende beoordeeld kon worden. In 4 volgens aanvrager vergelijkbare gevallen had de burgemeester namelijk de gedoogbeschikkingen wel verleend, onder voorwaarden.

Ten aanzien van het criterium ‘slecht levensgedrag’ uit de APV oordeelde de rechtbank dat gezien de toelichting op de APV alleen gedragingen uit de afgelopen 5 jaar mogen worden meegewogen. De burgemeester was echter verder terug gaan kijken, wat niet was toegestaan.

Tips:

  • Ga altijd na of er niet een beroep kan worden gedaan op het proportionaliteitsbeginsel zoals dat is neergelegd in de Wet Bibob. Uit de praktijk blijkt dat een beroep daarop regelmatig slaagt;
  • Adviezen van deskundigen moeten voldoende actueel zijn. Controleer wanneer dergelijke adviezen zijn opgesteld;
  • Ten aanzien van het criterium “slecht levensgedrag” geldt dat in de toelichting op de APV in een heel aantal gemeenten is aangegeven hoe dat artikel moet worden uitgelegd. In de APV van Den Bosch is de beperking opgenomen dat in beginsel niet verder dan 5 jaar mag worden teruggekeken qua antecedenten.
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *