Meester
Advocaten

Wetsvoorstel Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) naar de Tweede Kamer!

Met het wetsvoorstel Wet Arbeidsmarkt in Balans wil het kabinet het verschil tussen vaste contracten en flexibele arbeid verkleinen. Hierover is eerder een weblog op onze website verschenen op 15 mei 2018.

Wetsvoorstel WAB
De wet brengt verschillende wijzigingen in het arbeidsrecht met zich mee die ook voor horecaondernemers belangrijk zijn. Zo is het voorstel onder meer opgenomen dat er een extra ontslaggrond komt (versoepeling ontslag), werknemers vanaf dag één al recht hebben op een transitievergoeding, een langere proeftijd in de arbeidscontracten kan worden opgenomen en de ketenregeling wordt verruimd. Ook is het de bedoeling dat oproepkrachten beter beschermd worden en de mensen die werkzaamheden verrichten op basis van payrolling dezelfde arbeidsvoorwaarden krijgen.

Kritisch advies Raad van State
Dit wetsvoorstel is eerst tot 7 mei 2018 ter internetconsultatie aangeboden en vervolgens voor advies voorgelegd aan de Raad van State. De Raad van State heeft hierover inmiddels een kritisch advies uitgebracht. Zo stelt de Raad van State onder meer dat ondanks het wetsvoorstel nog steeds verschillen zullen blijven bestaan tussen werknemers onderling en dat de voorgestelde aanpak weinig kansrijk is om daadwerkelijk een nieuwe balans op de arbeidsmarkt tot stand te brengen.

Payrolling en proeftijd
In verband met de voorgestelde maatregelen voor payrolling geldt volgens de Raad van State dat het wetsvoorstel nieuwe ongelijkheden laat ontstaan tussen uitzendkrachten en payrollwerknemers, terwijl onvoldoende zeker is dat de maatregelen de positie van payrollwerknemers daadwerkelijk zullen versterken (o.a. in verband met ontwijkingsmogelijkheden). Ook de voorgestelde verlengde proeftijd kan volgens de Raad van State tot nieuwe knelpunten leiden: het ontstaan van een nieuwe variant van flexibele arbeid.
De Raad van State adviseert daarom ook de maatregelen voor payrolling en proeftijd niet in deze vorm in het wetsvoorstel op te nemen.

Tweede Kamer nu aan zet
Het wetsvoorstel is inmiddels ingediend bij de Tweede Kamer. De Tweede Kamer is nu aan zet en zal zich buigen over de inhoud van het wetsvoorstel. In dit wetgevingsproces kunnen nog verschillende wijzigingen worden doorgevoerd. Wij volgen deze ontwikkelingen op de voet en houden u op de hoogte!

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *