Meester
Advocaten

Wetsvoorstel “Tijdelijke wet verbreding inzet CTB’s”

Oftewel, het Coronatoegangsbewijs (‘CTB’) op de werkvloer. Momenteel ligt het wetsvoorstel hiertoe bij de Tweede Kamer. Mogelijkerwijs zal het voorstel volgende week verder inhoudelijk worden behandeld. In theorie kan het voorstel in de week daarna (medio december a.s.)  worden ingevoerd, ervanuit gaande dat er een meerderheid voor deze wet in de Eerste Kamer bestaat.

Voor wie gaat de wet gelden?

Voor in ieder geval de evenementenbranche, de cultuursector en de horeca zal een CTB plicht komen. Een werkende kan met een geldige QR-code toegang krijgen tot de arbeidsplaats.

Maar wie zijn nou werkenden? Dat zijn alle opdrachtnemers, stagiaires, vrijwilligers, ZZP’ers, pay-rollers, uitzendkrachten en noem maar op. De plicht om een geldige QR code te laten zien gaat dus ook gelden voor toeleveranciers, zoals bijvoorbeeld de HANOS chauffeur, en ook de schoonmaker die in het kader van pandbeheer aan het werk is,  die op de CTB plichtige arbeidsplaats (lees: de werkvloer) komen.

Het testen kan óók onder werktijd plaatsvinden, aldus het voorstel. Omdat de test slechts 24 uur geldig is en er dus voor werkenden die niet gevaccineerd noch genezen zijn, getest moet worden kan dit zomaar betekenen dat een werknemer een uur onderweg is van en naar een testlocatie. Dat wordt gezien als werktijd. Een zelftest is immers ongeldig,  het gaat om het groene vinkje in de QR-app.

Wie moet dit nu checken? De wet wijst de werkgever aan om dit te controleren. Bovendien is de werkgever verplicht om een deugdelijke administratie hierover bij te houden. Dat is dus best streng; er ligt en een handhavingsplicht én het moet controleerbaar zijn dat er gehandhaafd is. Ter voorkoming van een AVG strijdige administratie hierover spreekt het voorstel over het bijhouden van de groene vinkjes aan de hand van de werkroosters: genoteerd moet worden dat er gecontroleerd is, niet wat er gecontroleerd is. Voor alle duidelijkheid: de corona check app is wel “AVG proof” want de gegevens zijn slechts “kortstondig” (lees; 4 minuten) zichtbaar. De administratie moet tenminste worden bewaard voor de dag waarvoor die geldt, immers een testbewijs is ook maar één dag geldig.

Wat dan te doen bij een rood vinkje? Dan dient iemand naar huis gestuurd te worden. En dat geldt dan ook weer voor de schoonmaker, de Hanos chauffeur en andere toeleveranciers etc.

En dan natuurlijk de hamvraag: wat te doen wanneer iemand weigert mee te werken een QR-code te tonen? Het wetsvoorstel legt de verplichting hiervan natuurlijk ook weer bij werkgever maar introduceert daarbij wel een stappenplan: allereerst dient er onderling overleg plaats te vinden. Als dat geen soelaas biedt dient de werkgever een alternatieve arbeidsplaats aan te bieden (voor thuiswerken geldt de CTB plicht niet, dus indien de arbeid ook thuis verricht zou kunnen worden, zou dat een mogelijkheid kunnen zijn), dan wel dient werkgever een alternatieve functie aan te bieden. Leidt dat allemaal niet tot het gewenste resultaat, dan is het mogelijk het loon te stoppen, wat vervolgens – aldus het wetsvoorstel – onder omstandigheden zelfs zou kunnen leiden tot ontslag. Ratio achter dit stappenplan is dat het tonen van de QR-code als ‘redelijke instructie van werkgever volgend uit de wet’ heeft te gelden. Dit wijkt dus echt af van de huidige wet en regelgeving.

Het is goed mogelijk dat het wetsvoorstel eind dit jaar al in werking zal treden (pogingen om het controversieel te verklaren zijn mislukt en een meerderheid in de Eerste Kamer wordt verwacht). De wet geldt in beginsel voor de duur van 3 maanden. Zorg dat u bent voorbereid!

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *