Mededingingsrecht

Horecaondernemers hebben regelmatig te maken met mededingingsrecht en Europese wet- en regelgeving. Eén van de belangrijkste voorbeelden betreft de verplichting om een bepaald merk bier af te nemen.

Vragen die zich bij een dergelijke ‘bierplicht’ voordoen is in hoeverre deze in overeenstemming zijn met de mededingingswetgeving en Europese regelgeving.

In de Mededingingswet is bepaald dat concurrentiebeperkende afspraken in principe verboden zijn. Dit geldt echter niet voor concurrentiebeperkende afspraken waarvoor een Europese vrijstellingsregeling geldt. Sinds 1 juni 2000 geldt de huidige Europese vrijstellingsregeling met betrekking tot brouwerijcontracten. Overigens geldt deze regelgeving niet alleen voor brouwerijcontracten, maar ook voor een aantal andere producten.

Afhankelijk van het marktaandeel van de brouwerij wordt bepaald in hoeverre en op welke wijze het horecabedrijf exclusief mag worden gebonden. Hierbij is het van belang of er wordt geleverd door een grote, middelgrote of kleine brouwerij.

Onze specialisten op dit onderwerp:

Kim Aupers

Advocaat

Grote brouwerij

Indien er door een grote brouwerij wordt geleverd (in de praktijk betreft dit alleen Heineken Brouwerijen) is het toegestaan om voor maximaal 5 jaar een leverantiecontract te sluiten waarbij alleen de producten van Heineken mogen worden afgenomen. Dit geldt overigens in het geval van Heineken alleen voor tapbier en niet voor flesbier.

In de regel heeft Heineken echter haar contracten ‘geliberaliseerd’ hetgeen inhoudt dat na aflossing van openstaande schulden de horecaondernemer vrij is om de relatie te verbreken en elders bier te betrekken. Dit geldt overigens niet voor situaties waarin de horecaondernemer het bedrijfspand huurt van Heineken.

In de praktijk is het voor horecaondernemers met name verstandig om goed te overwegen welke consequenties verbonden kunnen zijn aan het huren van een bedrijfsruimte van de brouwerij (hieronder vallen ook situaties waarin de brouwerij ’tussen de huur’ wordt geplaatst en op haar beurt weer huurt van de pandeigenaar).

Middelgrote brouwerij

Indien sprake is van een middelgrote brouwerij (met een marktaandeel van grofweg tussen de 10 en 30%) mag eveneens een exclusief leveringscontract voor maximaal 5 jaar worden gesloten. Ook hierbij geldt de uitzondering dat de plicht tot exclusieve bierafname wel langer mag duren indien de brouwerij het horecapand aan de onderneming verhuurt. In dat geval mag de exclusieve leverantieplicht voortduren zolang de huurovereenkomst voortduurt.

Kleine brouwerij

Indien sprake is van een kleine brouwerij (met een marktaandeel van grofweg minder dan 10%) heeft de brouwerij aanzienlijk meer mogelijkheden om exclusieve afnameverplichtingen op te leggen.

Nadat een horecaondernemer eenmaal een huurovereenkomst voor de horecaruimte heeft gesloten met een brouwerij dient hij zich te realiseren dat zijn toekomstige onderhandelingspositie met de brouwerij (met name over toekomstige bierkortingen en kortingen op het restpakket) aanzienlijk wordt verzwakt.

Neem vandaag nog contact met ons op