Gevelreclame horeca

Vrijwel iedere (horeca)ondernemer zal de behoefte hebben zijn zaak zichtbaar te maken voor het publiek en aandacht te vragen voor zijn product. Reclame aan of op de zaak zelf is daartoe vaak een uitstekende middel. Maar ook dergelijke reclame-uitingen zijn onderwerp van wet- en regelgeving.

Afhankelijk van de aard en omvang van de reclame-uiting is voor het realiseren daarvan een omgevingsvergunning nodig. Onder de Omgevingswet moet iedere gemeente één omgevingsplan opstellen met daarin onder andere ook de beleidsregels met betrekking tot reclame. De regels met betrekking tot reclame kunnen dan per gemeente verschillen. Ieder gemeente kan haar eigen reclamebeleid opstellen en vaststellen welke vormen van reclame onderworpen zijn aan een vergunningsplicht en aan welke criteria er getoetst wordt. Het is dan ook van groot belang om eerst goed te informeren naar de regels alvorens de reclame aan te brengen.

Onze specialisten op dit onderwerp:

Neem vandaag nog contact met ons op