Horeca en privacy

Veel ondernemers vragen zich af in hoeverre de door hen ingediende stukken vertrouwelijk door de gemeente zullen worden behandeld.

 

Meestal geven ambtenaren hierop mondeling te kennen dat de stukken vertrouwelijk worden behandeld, doch blijken zij in de praktijk vaak niet bereid om op schrift te bevestigen dat deze stukken niet aan derden zullen worden verstrekt.

 

Ook de Bibob-procedure biedt slechts een beperkte bescherming van de aanvrager bij het overleggen van vertrouwelijke stukken.

 

Daartegenover staat dat het bestuursorgaan zeer grote consequenties kan (en mag) verbinden aan het niet verstrekken van volledige informatie in het kader van de Wet Bibob. De eerste jurisprudentie heeft reeds uitgewezen dat het niet volledig verstrekken van gegevens in het kader van de Wet Bibob in principe mag leiden tot weigering van de gevraagde vergunning.

Onze specialisten op dit onderwerp:

Neem vandaag nog contact met ons op